Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2010

Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2010)

ПІБ

Назва

Сторінки

1

Філіпова Л. Я.

Майстерські програми зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність": напрями розвитку

14-17

2

Амельченко Ю. С.

Стратегії управління для успішного обслуговування користувачів бібліотек

18-22

3

Холод О. М.

"Соціально-комунікаційні технології" як термінологічне утворення

22-23

4

Омельяненко И. А., Мыхортова Н. Н., Чурсин Н. Н.

О некоторых направлениях АСО в образовательной деятельности высшей школы

33-37

5

Варенко В. М.

Системний підхід у професійній підготовці майбутніх документознавців у технічному університеті

39-41

6

Власова Н. В.

До питання формування професійних компетенцій фахівців з документознавства та інформаційної діяльності

39-41

7

Прокопенко Л. С.

Інформаційно-бібліографічна діяльність міжнародної федерації кіноархівів

41-47

8

Дюмін О. З., Сіомак А. В.

Словотвір у комп'ютерній терміносистемі: англомовні складноскорочені слова

49-51

9

Самкова В. А.

Модернизация и инновации в контексте глобализации

51-54

10

Гнатюк О. Л.

Критерии классификации теорий социальной коммуникации: междисциплинарный розход

55-62

11

Добровольська В. В.

Загальносистемні властивості управління документацією

62-64

12

Захарова І. В.

До проблеми формування понятійного апарату електронного документознавства

64-71

13

Гордієнко Г. В.

Документознавчий погляд на законодавчу характеристику окремих номіналів та видів номіналів документів

71-76

14

Abrosimova, Бірюкова Т.

Роль інформаційного аналітика в управлінні соціальною інформацією: з досвіду підприємств США

76-77

15

Плешакова М. Г.

Проблеми адаптації систем електронного документообігу у виробничій сфері

78-80

16

Шелестова А. М.

Університетська документація: Базові функції в навчальному процесі

80-82

17

Гоцур О. І.

Міфотворення геополітичної інтеграції України у пресі: детермінізм, конструктивність та деструктивність міфу

82-87

18

Бирюкова Т. Л., Гатунок А.

Фотодокумент как военная летопись (1941-1945гг.)

88-89

19

Ульман М. О.

Специфіка висвітлення процесу формування ставлення українців до Росії

89-92

20

Воецкая  Т. В., Северенюк Т. А.

Социальная функция современной украинской рекламы

92-95

21

Чурсин Н. Н.

Трансформации информационного пространства: вызовы системе образования

96-100

22

Нархова Н. Е., Нархов Д. Ю.

Информационная культура преподавателя современного ВУЗа: исследовательская проблема

100-102

23

Кузнецова М. М.

Корпоративна каталогізація електронних потоків інформації з краєзнавства у бібліотечних мережах: реаліїї та перспективи

102-104

24

Гуманенко О. О.

Кореляція редакційного висновку з іншими видами допублікаційних рецензій

105-107

25

Яценко А. М.

Заголовковий дискурс сюжетів ТСН каналу "1+1": когнітивно-лінгвістичні аспекти

107-110

26

Бушман І. О.

Соціокультурна зумовленість системи освіти

110-112

27

Зозуля С.М.

Окремі аспекти унормування та кодифікації архівної термінології

112-117

28

Кузьмичов А. І.

Оптимальне оцінювання учасників бізнес-комунікації

117-125

29

Коляда-Березовская Т. Ф., Рязанова Е. М.

Аналитический обзор: возможности жанра

125-128

30

Кутафіна Ю. А.

Використання професіограми в інноваційному кадровому менеджменті

128-131

31

Масі Н. І.

Інформаційно-комунікативне середовище як трансформуючий фактор соціуму

131-134

32

Клягин С. В.

Коммуникации и общество: о типологических моделях конструирования социальной реальности

134-137

33

Гаврилова М. В.

Новые речевые явления в русской политической коммуникации

137-141

34

Омельченко В. О., Петренко О. Л.

Формальные и неформальные коммуникации в социокультурном пространстве

141-145

35

Гоциридзе Д. З., Ардзенадзе А. И.

Этнокультурный стереотип в формулах этикета

145-147

36

Березовський С. О., Коляда-Березовська Т. Ф.

Інтерактивно-географічний текст в аспекті адекватної комунікації

147-149

37

Абатурова П.С.

Социальная реклама как коммуникативный ресурс

149-152

38

Грушевська Ю. А.

Роль графічних засобів у рекламній комунікації

152-155

39

Прасюк О. В.

Політичні PR-технології впливу на формування громадської думки в сучасних демократичних суспільствах

155-158

40

Кубко В. П.

Шляхи виявлення стану корпоративної культури в ОНПУ

159-162

41

Каткова В. П.

Комунікативні якості студентів-менеджерів як складові бізнес-комунікації

162-166

41

Шуран О. А.

Розвиток персоналу за допомогою сучасних інформаційних технологій освіти 

166-169

42

Горбань В. В., Собченко Н. С.

Суггестемы грамматического уровня в рекламном дискурсе

169-172

43

Кубко В. П., Ткаченко О. В.

Особливості телевізійних роликів, присвячених індустрії краси

172-175

44

Побережня О. Ю., Логвина А. И.

Влияние сенсорных репрезентативных систем на восприятие информации в рекламной коммуникации

175-178

45

Пискун Т. В.

Медиапространство как специфическая социальная структура

178-179

46

Сорокіна М.

Современная туристическая реклама на примере SPA-туров

179-182

47

Корчевская А. В.

Использование образов-стереотипов в медийной рекламе

182-184

48

Мітрофан Н., Лісіна С. О.

Веб-сайт Національного університету "Львівська політехніка" як джерело інформації та засіб комунікації

184-187

49

Антонова Ю. Л.

Диалог и коммуникация в социологии

187-189

50

Дзюба А. С.

Насилие в рекламе: обратная сторона творчества

189-190

51

Тарасюк С. В.

Невербальный аспект коммуникативной адаптации студента технического вуза в иноязычной среде

190-191

52

Елсукова Н. А.

Коммуникациия врач - пациент в ситуации вич-инфицированности пациента

192-193

53

Kostenko R. V.

Role of computer technologies and business communications in vocational training of she future economists to job in she corrency market

193-195

54

Татакі О. О.

Повідомлення: функціонально-параметричні характеристики

195-197

55

Купчинова Т. В.

Роль рисковых коммуникаций в современном обществе

197-199

56

Аверіна К. С.

Вдосконалення механізмів управління соціально-комунікативними процесами у ВНЗ

199-201

57

Коляда С. І.

Проблема підтекстової інформації в рекламній комунікації

202-204

58

Почкаева О. А.

Социокультурные аспекты формообразования современного товарного знака

204-212

59

Берич Б.

 

212-213

60

Аверина С. В.

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине "Теория коммуникации" для студентов-документоведов

213-216

61

Лугова Т. А.

Особливості викладання дисципліни "Інноваційний менеджмент в професійній інформаційній діяльності"

216-219

62

Мельник С. П.

Прикладной аспект учебной коммуникации

219-222

63

Касымова Р. Т.

К описанию языкового портрета Казахстанского учёного-интеллигента 

222-224

64

Хорольский В. В.

Медиаобразование в эпоху глобализации

224-235

65

Зелинский С. С.

Новые информационные технологии в педагогике высшней школы

235-241

66

Май С. А.

Оптимизация микросреды педагогического образования преподавателей и кураторов ВУЗа

241-247

67

Романова О. К.

Оптимизация педагогической деятельности по адаптации иностранных студентов первого курса к процесу обучения в ВУЗе

247-248

68

Силютина И. Н.

Основы информационной деятельности как общеобразовательная дисциплина

248-251

69

Коляда-Березовська Т. Ф.

Образовательно-коммуникативные технологии как прекция философии образования

251-253

70

Лавренюк В. В.

Текстові завдання у вивченні мовних дисциплін

253-255

71

Коляда-Березовська Т. Ф.

Алгоритм оцінювання діяльності референта-помічника керівника

255-257

72

Самсон А. А.

Проблемы подготовки специалистов шоу-бизнеса в отечественном коммуникационном менеджменте

255-259

73

Нархов Д. Ю.

Общекультурные компетенции современного преподавателя ВУЗа

259-262

74

Спориніна Т. Т.

Мультимедійна презентація - сучасний високотехнологічний спосіб представлення інформації в системі засобів навчання

262-266

75

Мальцева О. В.

Использование Microsoft Office Power Point при обучении игря студентов-филологов

266-268

76

Рибак В. І.

Національна ментальність росіян крізь призму публіцистики Івана Франка

268-270

77

Синичин Р. В.

Національна ментальність росіян крізь призму публіцистики Івана Франка

270-275

78

Бірюкова А.

Хореографія як засіб комунікації

275-274

79

Гнаткевич Н. С.

Електронний посібник секретаря-референта як вид науково-інформаційного та навчального матеріалу

277-280

 

Категория: Збірник за 2010 | Добавил: admin (18.09.2014)
Просмотров: 246 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Неділя, 18.11.2018, 14:04
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0