Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2013

Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (2013)

Рік

ПІБ

Назва

Сторінки

1

2013

Філіпова Л. Я.

Концепції інформаційної парадигми соціальної комунікації

14-18

2

2013

Слободяник М. С.

О концепциях и структуре документоведения

18-26

3

2013

Спрінсян В. Г., Бірюкова Т. Л., Райкоглова Ю. В.

Оформлення організаційно-розпорядчої документації в ОНПУ: рекомендації щодо вдосконалення

26-34

4

2013

Амельниченко Ю. С., Коляда-Березовська Т. Ф., Драгун О. І.

Інфокомунікаційні технології як інтегруючий концепт інноваційної стратегії розвитку сучасної бібліотеки і ВНЗ

34-38

5

2013

Березовський С. А.

Коммутационный фрактал "Веночек" на элементах березовского

38-42

6

2013

Гришин В. В.

Впровадження модулю "Електронна громадська приймальня" в систему електронного документообігу в структурі влади: шляхи реалізації

42-45

7

2013

Боряк Т. Г.

Електронний ресурс "Архіви України" як інструмент доступу до національної документальної спадщини

45-56

8

2013

Тур О. М.

Функції уніфікації документознавчої терміносистеми

56-59

9

2013

Денисенко Т. О., Грушнєв О. Є.

Інформаційні технології в освіті

59-62

10

2013

Леміш Н. О.

З історії класифікації управлінських документів

62-64

11

2013

Фіголь Н. М.

Особливості верстки електронних видань

64-74

12

2013

Ржеуський А. В., Кунанець Н. Е.

Інноваційний підхід до вибіркового розподілу інформації

74-76

13

2013

Спрінсян В. Г., Зубко Д. В.

Сучасний розвиток документознавства в Україні і його особливості

76-81

14

2013

Лугова Т. А., Мельник С. П., Акімов О. Є.

Картографування знань як інструмент вивчення інтелектуального потенціалу кафедри ВНЗ

81-95

15

2013

Добровольська В. В.

До питання історіографії теорії керування документацією

95-96

16

2013

Поберезька Г. Г.

Проблема текстових категорій управлінських документів

96-110

17

2013

Дроздова О. В.

Актуальні проблеми укладання договорфів і контактів у торгівельній документації України

110-120

18

2013

Коляда-Березовська Т. Ф., Зінченко Т. С.

Блогінформування; аналітичний аспект

120-123

19

2013

Клименко О. В.

Документаційне забеспечення роботи ВНЗ в умовах болонського процесу

123-125

20

2013

Бірюкова Т. Л.

Комплексний аналіз функцій бібліотечного документно-комунікаційного інституту в інформаційному просторі держави

125-134

21

2013

Ященко Л. Є., Бракіна І. І.

Застосування кількісно-якісних методик виявлення ступеню достовірності інформації у практичній аналітичній роботі

134-140

22

2013

Назаренко Н. В.

Фахові видання з документознавства в сучасній Україні

140-144

23

2013

Вдовіна О. О.

Роль професійно-комунікативних технологій у реформуванні судової системи України

144-147

24

2013

Баюш О. О.

Формування та розвиток суспільних бібліотек півдня України: історичний аспект

147-150

25

2013

Лаба О. В.

Створення документів в електронному діловодстві

150-160

26

2013

Лисенко О. А.

Документально-комунікаційні канали у світі сучасних інформаційних технологій

160-163

27

2013

Подмазко Н. О., Бірюкова Т. Л.

Інтелектуальний ресурс інформаційного менеджменту: забеспечення інформаційно-аналітичних процесів в організації

163-168

28

2013

Зварич Т. В.

Бібліотека-медіатека як інформаційний центр ВНЗ

168-171

29

2013

Коляда-Березовськая Т. Ф., Логвина А. И.

Аналитическая компетенция документоведа: фоносемантический анализ текстов

1171-174

30

2013

Зоряна А. М.

Переклад як вид документа

174-177

31

2013

Кондрацька О. В.

Номінація професій у сучасному інформаційному суспіоьстві (на матеріалі української та ольської мов)

177-184

32

2013

Валид Шер Хуссайн

Applications of cummunicative controle sestems in 21-st cenyre

184-187

33

2013

Федотова Л. Н.

Информационные структуры в 20 веке соотнесение с обществом

187-192

34

2013

Гнатюк О. Л.

Социокультурный подход в осмыслении имиджа/ брнда России

192-197

35

2013

Тертычный А. А.

Мультимедийность в журналистике: истоки в генезис

197-212

36

2013

Новичихина М. Е.

Этические принципы в процессе создания коммерческого названия

212-218

37

2013

Качуровський І. В.

Лінгвістичні особливості авторських текстів

215-218

38

2013

Самкова В. А.

Социально-синергетические структуры коммуникации современности

218-222

39

2013

Горбань В. В.

Неолексемы "Кентавры" в рекламном тексте

222-226

40

2013

Мельник Ы. Ю.

Комунікативне середовище в університетській освіті

226-230

41

2013

Макарова М. В.

Формування соціальних електронніх комунікацій сучасного комерційного підприємства

230-

42

2013

Грушевська Ю. А., Дзюба О. С.

Особливості рекламної комунікації сучасних українських банків

301-305

43

2013

Кутузова Н. Г.

Имидж и политическая реклама

305-308

44

2013

Захарченко А. П.

Соціальність інтернет-медіа та її вплив на популярність ресурсу

308-316

45

2013

Масі Н. І.

Соціально-комунікативна культура сучасної молоді: деякі аспекти теоретичного осмислення

316-320

46

2013

Татакі О. О.

Інформаційно-комунікативний простір організації в контексті розвитку інформаційних технологій

322-325

47

2013

Попова В. В.

Технології формувння професійного іміджу засобами телевізійних серіалів

325-332

48

2013

Собковиак М.

Проблемы способов коммуникации "воздух-земля"

332-335

49

2013

Акопов А. И.

Гуманитаризация образования и науки принципы и подходы

335-339

50

2013

Романова О. К., Курова Г. И.

Мотивация при изучени курса "деловой русский язык" иностранными студентами специальностей заочной формы обучения

339-341

51

2013

Якубовська М. Г.

Особливості національно-патріотичного виховання студентів у вищих технічних навчальних закладах

341-344

52

2013

Лавренюк В. В.

Інноваційні технології у викладенні філологічних дисциплін

344-348

53

2013

Збанацька О. М.

Навчальна гра як модель реальної роботи (на прикладі дисципліни "державна інформаційна політика")

348-353

54

2013

Аверина С. В.

Формування комунікативної компетентності студентів на практичних заняттях з дисциплін комунікативно-інформаційного напряму

353-355

55

2013

Печкурова Л. В., Ус Р, И.

Электронные аутентичные ресурсы в формировании социальной компетенции иностранных учащихся

355-358

56

2013

Спориніна Т. Т.

Комплексний підхід до використання інформаційно-комунікативних технологій. Мотивація уівги і діяльності

358-361

57

2013

Казак А. Э.

Реализация принципа профессиональной направленности при обучении русскому языку студентов-иностранцев технических вузов

361-364

58

2013

Панькевич О.О.

Інтерактивні методи як засіб підвищення ефективності підготовки фіхівціф у вищих технічних навчальних закладах

364-371

59

2013

Салех Аль Асвад

Модель информационного учебного процесса

371-374

60

2013

Жарких В. Ю.

Онтология эволюции человеческого языка

374-376

61

2013

Холод О. М.

Трансформація свідомості через соціальну мімікрію

376-386

62

2013

Розова Т. В., Чорна Л. В.

Ідеологія як форма мсової культури у сучасному комунікаційному просторі

386-388

63

2013

Войцева О. А.

Репрезентація науково-технічного знання в системі мови

388-400

64

2013

Ременец О. В.

Ціннісні орієнтації українського народу в умовах інформаційного суспільства

400-403

65

2013

Кубко В. П.

Гендерні аспекти корпоративної культури організацій

403-406

66

2013

Шкіль Л. Л.

Маска як засіб комунікації у сучасному суспільстві

406-409

67

2013

Подобас И.

Немецкий Бидермайер и диалог культур

409-411

68

2013

Коляда С. І.

Культура веб-комунікації в світлі філософського осягнення

411-413

69

2013

Яворський С. Х.

Відродження днржавності України. Культурологічний та політичний аспект

413-415

70

2013

Бабіна В. О.

Справедливість у культурно-політичному життя суспільства

415-417

71

2013

Мельник Ю. П.

Вплив соціального конфлікту на стан та розвиток культури

417-419

72

2013

Семенова В. С.

Типи і моделі політичної соціалізації

419-421

73

2013

Воробьева Г. В.

Сергей Юльевич Витте

421-424

74

2013

Чістякова І. М.

Релігія як чинник культурно-політичного життя суспільства

424=425

75

2013

Чернов Т. О.

Вплив кіно на культуру політичного життя суспільства

425-427

76

2013

Шевченко Б. Г.

Місце політичної соціалізації в становлення особистості

427-429

77

2013

Гегечкорі О. В.

Тоталітаризм в історії європи 20 ст.

429-430

 

Категория: Збірник за 2013 | Добавил: admin (18.09.2014)
Просмотров: 626 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Неділя, 18.11.2018, 14:05
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0