Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2015

Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (2015)
ПІБ Назва Сторінки
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. АРХІВОЗНАВСТВО.
1 Ірина Сидун Основні надбання вітчизняного документознавства в розробці теорії документальних комунікацій 15-20
2 Євгенія Воронько Харківська наукова школа документології 20-24
3 Диляра Галиуллина Историческое развитие биометрических документов 24-29
4 Ирина Карлинг, Татьяна Луговая Становление системы управления документацией США 29-35
5 Даніїл Слободяник Документна забеспеченість поліграфії в Україні: сучасність, тенденції розвитку 36-38
6 Росица Крыстева Цифровой архив государствтвенного агенства "Архивы" Республики Болгария - настоящее и перспективы 39-43
7 Наталя Філіпова Управління документацією методичної галузі України 43-46
8 Марина Дьячкова Інформаційно-пошукові системи як важлива складова інформаційного забеспечення бібліотечних установ 47-51
9 Людмила Колєчкіна, Ангеліна Гуртова Особливості документообігу торгівельних підприємств 51-56
10 Ольга Строкаченко, Наталя Масі Документаційний супровід створення та функціонування субєктів підприємницької діяльності 56-59
11 Оксана лаба, Богдана Сончак Нормативно-правове регулювання електронного діловодства: новий етап 59-64
12 Олександр Акімов, Тетяна Лугова Історіографія вивчення документаційних систем потоків вищих навчальних закладів 64-72
13 Людмила Колєчкіна, Катерина Гладиш Тенденції та проблеми розвитку електронного документообігу 72-77
14 Василь Спрінсян, Даря Тімашова Поняття і види інформаційної та комунікативної системи в документаційному менеджменті 77-82
15 Катерина Ткаченко Аналітичний документ як результат інформаційно-аналітичного дослідження у сфері бізнесу 82-86
16 Ганна Гнездовська, Наталя Масі Аналіз сучасного стану стандартизації документно-інформаційної сфери діяльності 87-89
17 Альбина Иовса Разработка унифицированных форм документов в организации - важный шаг для обеспечения грамотной работы с документами 89-92
18 Людмила Чередник, Яна Савик Історичні аспекти розвитку документознавства: теоричний огляд 92-97
19 Василь Спрінсян, Марина Ткаченко Документаційний менеджмент, документаційна культура 97-101
20 Карина Дудник Впровадження систем електронного документообігу в установі 102-108
21 Людмила Комерзан Проблеми документаційного забеспечення природоохоронної діяльності в україні 108-113
22 Іванна Хомяк Особливості впровадження електронного документообігу в органах місцевого самоврядування україни 113-117
23 Аліна Онищенко Організацяя роботи з електронними документами в Україні 117-121
24 Катерина Лец Електронний документ: перспективи системних досліджень 121-124
25 Юлія Сапка Інформаційна діяльність "Тернопільської обласної бібліотеки для молоді" в рамках проекту міжнародної співпраці 124-128
26 Вікторія Козлова Документи ліквідованих підприємств: передача до архіву та збереження 128-132
27 Людмила Чередник Роль бібліотек у сучасному інформаційному просторі 132-136
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
28 Екатерина Омельненко, Екатерина Егорова Роль информационных технологий в управлении маркетингом на промышленных предприятиях 137-141
29 Людмила Колєчнікова, Андрій Устенко Удосконалення діяльності інформаційної служби організації 142-146
30 Михаил Скрипкин Особености использования коллекционных карточных игр в процессе обучения дисциплин программной инженерии 147-152
31 Андрей Третьяков, Ольга Старовойтова База данных "Учёные-педагоги" - новая информационная потребность школьных библиотекарей и учитилей 152-156
32 Алла Артюх Види реклами в електронній комерції України 157-160
33 Виктория Сикорская, Инна Семенова Проблемы внедрения в образовательный процесс книг в электронном формате 161-165
34 Людмила Чередник, Віталіна Солодовник Проблеми організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу "Документознавство та інформаційна діяльність" 165-168
35 Аліна Гладких Особливості надання інформаційно-консультативних послуг 168-172
36 Арсен Акопян Концептуальные основы усовершенствования информационного обеспечения общеобразовательного учреждения 172-177
37 Наталія Якименко Дистанційна освіта як інноваційна форма підготовки фахівця із документознавства: педагогічні проблеми впровадження 177-182
38 Анастасия Логвина Информационная этика в системе развития новых информационных технологий 182-184
39 Петр Матюшин Информационные технологии управления персоналом: практика применения в России 185-189
40 Djamel Merzoug THE IMPORTANCE OF DISTANT UNIVERSITY TEACHING 190-193
41 Анна Влас АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 193-197
42 Ірина Московкіна ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДОКУМЕНТООБІГУ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
197-202
43 Виктор Блохин ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
202-206
44 Альона Кашинська ВПЛИВ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КАНАЛІВ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ
УКРАЇНЦІВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО
КОНФЛІКТУ
207-211
45 Анастасія Охоцька ВЕБ-САЙТ ЯК НОВІТНІЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
212-216
46 Валерия Василенко СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
216-220
47 Алёна Кекина РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
221-225
48 Віталіна Рибак ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК РЕСУРС САМОРОЗВИТКУ
ТА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
СТУДЕНТІВ-ЛІНГВІСТІВ
226-230
49 Ольга Фенько, Юлія Грушевська ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ ВІДОМИМИ БІБЛІОТЕКАМИ
231-235
50 Анна Какова ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДОКУМЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
236-240
51 Валерія Мілованова СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАЛІННЯ В
УКРАЇНІ
240-242
52 Дар’я Тімотіна ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧа 242- 247
53 Ганна Філіпчук ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ В
УКРАЇНІ
247-253
54 Інна Джерелейко ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 253- 258
55 Ольга Герасимова АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 259-262
56 Оксана Мельник (Паска) МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕКЛАМНОЇ
КАМПАНІЇ НА ПРИКЛАДІ ПП «ТИС»
262-266
57 Марія Химера  ОСНОВНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ
266-270
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕНЕДЖМЕНТ
58 Тамара Польська СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ГАРМОНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
271-274
59 Елена Жучкова, Татьяна Капезина ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В
РОССИИ
274-278
60 Екатерина Колбасова МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ – ОДНО ИЗ ЯВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
278-283
61 Полина Байрамова СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ПРОДВИЖЕНИИ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
283-288
62 Ольга Гнатюк ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦЦИИ:
РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ НЕОПОЗИТИВИЗМА О
СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ, ИНТЕРАКЦИИ,
ОБЩЕНИЯ: К.М.ТАХТАРЕВ, А.С.ЗВОНИЦКАЯ,
Н.С.ТИМАШЕВ.
289-298
63 Дарья Фомина ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Ю.П. ЩЕКОЧИХИНА НА СТРАНИЦАХ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»
296-301
64 Юлиана Балабанова СПЕЦИФИКА ПРИСУТСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ В НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И СЕРВИСАХ
РУНЕТА
301-305
65 Наргиза Абдуллинова  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ
306-311
66 Anna Mezentseva THE ROLE OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN
SUCCESSFUL BUSINESS COMMUNICATION
311-315
67 Тетяна Шевченко, Лілія Кочержинська БЛОГОВА ПУБЛІЦИСТИКА ЯК ВИД ПЕРСОНАЛЬНОГО
ЖУРНАЛІЗМУ
316-320
68 Антоніна Дедель ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧІВ ЗМІ В ПЕРІОД
СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ
320-324
69 Вікторія Сікорська, Світлана Кір’як НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 325-328
70 Надежда Юсупова БАРЬЕРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ
329-333
71 Володимир Красиленко, Діана Нікітович ВІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ
НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КРАЩИХ НАУКОВЦІВ ПЛАНЕТИ З НЕЙРОТЕМАТИКИ ЗА
ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR
333-338
72 Антоніна Зоряна ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТНОГО ПОТОКУ ПЕРЕКЛАДІВ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
339-341
73 Ірина Бондарчук  КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН БРЕХНІ:
ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ
342-345
74 Юлія Кабанчук СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
345-349
75 Екатерина Артамонова ЗНАЧЕНИЕ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В НАШИ ДНИ 350-354
76 Юлія Федорчук СТРУКТУРА HR-БРЕНДУ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА
355-358
77 Ірина Компанієць ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ
УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА
358-363
78 Дзвенислава Бурківська КОНЦЕПТ «ЖІНКА» В РЕГІОНАЛЬНОМУ ДРУКОВАНОМУ
ВИДАННІ
364-368
79 Ольга Безтільна ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 369-372
80 Володимир Красиленко, Діана Нікітович ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВОВОСТІ ФАКТОРІВ НА ІНТЕГРАЛЬНУ
РЕЙТИНГОВУ ОЦІНКУ КРАЩИХ НАУКОВЦІВ СВІТУ З
НЕЙРОТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ GOOGLE SCHOLAR
373-377
81 Тетяна Шевченко, Галина Мороз  ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОЛОГІЧНОГО НАПОВНЕННЯ
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ВИДАННЯ: РЕДАКТОРСЬКИЙ
АСПЕКТ (на прикладі газети «Голос України» за 2013 р.)
378-385
82 Оксана Баюш БІБЛІОТЕКИ ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ
СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
385-391
83 Анжеліка Трикоз  ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В
ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ
391-394
84 Анатолій Тимощук ЧОРНИЙ ГУМОР У РЕКЛАМІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
ВИКОРИСТАННЯ
394-397
85 Андріана Іванюк ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОБУДОВИ ТЕКСТУ В ДРУКОВАНІЙ
РЕКЛАМІ
398-402
86 Катерина Ларіонова, Діана Літвінова РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ
402-407
87 Діана Чемера  НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ У КОМУНІКАЦІНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАСОБИ ЇХ
ПОДОЛАННЯ
408-413
88 Анна Демидок  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПЦІЯ ATL TA BTL
РЕКЛАМИ
414-417
89 Ілона Прокопенко ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ПРИКЛАД ІННОВАЦІЙ У
СОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
418-422
90 Наталія Коршикова, Регіна Михайліченко ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН ДЛЯ
СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
423-427
91 Євгенія Пліхіна ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ
428-431
92 Олександра Андрєєва ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЗАЦІЇ ШОКОВОЇ РЕКЛАМИ:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ
431-435
93 Дар’я Тімотіна ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ
ГРОМАДЯН
436-440
94 Олеся Маламан ПРОЕКТ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПП РІА
«МЕДІАКОМПАС УКРАЇНА»
440-445
95 Оксана Тур ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ГОЛОВНА УМОВА ЇХ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
445-450
96 Юлія Комлик ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
450-455
97 Тетяна Кірмікчи, Олена Татакі ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ
КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ (НА ПРИКЛАДІ
ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ
БІБЛІОТЕКИ)
455-458
98 Тетяна Сєтунова ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ У
ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ
459-463
99 Людмила Чередник, Яна Крамаренко  МОВА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ
ПРОЦЕСУ
463-468
100 Наталя Штогріна РЕКЛАМНІ ВИВІСКИ ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ ЯК ТВОРИ
МИСТЕЦТВА
468-472
101 Віолетта Лавренюк, Андрій Гурський
Андрій Ємельяненко, Нікіта Новиков
ДІЛОВА БЕСІДА: МИСТЕЦТВО ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 472-477
102 Наталя Ширяєва ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ РЕКЛАМНИХ
РОЛИКІВ У РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВІ «АІТА-ТВ»
478-481
103 Іра Недошитко ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ
ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
482-486
104 Вікторія Сікорська, Ігор Куба ЗАПОЗИЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ МІЖМОВНОЇ НАУКОВОЇ
КОМУНІКАЦІЇ
486-489
Категория: Збірник за 2015 | Добавил: admin (11.01.2016)
Просмотров: 312 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Неділя, 18.11.2018, 14:05
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0