Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2015

Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2015)
ПІБ Назва Сторінки
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: АНАЛІТИКА, ДЕФІНІЦІЇ, ІННОВАЦІЇ
1 В.Г. Спрінсян НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ «ІНФОРМАЦІЙНА
ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ХХІ СТОЛІТТЯ»: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
ЗА 2008-2015 рр
15-38
2 Л.Я. Філіпова ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА
ГАЛУЗІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНО-ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ
38-42
3 М.С. Слободяник СУТНІСНІ ФУНКЦІЇ ДОКУМЕНТА 42-43
4 І.І.Тюрменко ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ
ВЕБ-САЙТІВ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
42-43
5 A. Abrosimova, T. Biryukova FROM THE WORKFLOW MANAGEMENT, KNOWLEDGE
MANAGEMENT, COLLABORATION TO ENTERPRISE CONTENT
MANAGEMENT:THE MISSION OF THE NEW TECHNOLOGIES
IN THE ENTERPRISE
51-55
6 І.М. Сілютіна АУТСОРСИНГ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ЯК ПРОВІДНА ТЕХНОЛОГІЯ СЬОГОДЕННЯ
55-58
7 Ю.І. Палеха ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
58-67
8 Т.Ф. Коляда-Березовська, А. Марченко АНАЛІТИЧНА КОМПОНЕНТА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ
67-75
9 В.В. Добровольська КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА:
СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
75-77
10 В.М. Варенко МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ: АНАЛІЗ, ТЕХНОЛОГІЇ,
ПРОБЛЕМИ
77-85
11 Т.Л. Бірюкова ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ БІБЛІОТЕКА-ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
РЕСУРСУ
85-89
12 А.Є. Прилуцька ДОКУМЕНТНА ЛОГІСТИКА ЯК НОВІТНІЙ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИЙ ВЕКТОР ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
89-92
13 В.О. Кудлай СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ
КОМУНІКАЦІЇ
92-102
14 Л.С. Прокопенко МІЖНАРОДНІ БІБЛІОТЕЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І БІБЛІОТЕЧНО-
ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА: ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗДОБУТКИ
102-113
15 О.В. Шевченко ДЕТЕРМІНАНТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ В ГАЛУЗЕВОМУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ
УКРАЇНИ
113-118
16 Г.В. Сілкова АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
118-130
17 О.М. Збанацька БІБЛІОГРАФІЧНА ЕВРИСТИКА: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 130-134
18 Т.Є. Курченко ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ ТА ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК УМОВА
ДОСТУПУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА САЙТАХ ОБЛАСНИХ
КРАЄЗНАВЧИХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ
134-138
19 С.В. Савченко, О.В. Михайлюк ДОКУМЕНТ: ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ, СИМВОЛ И УГРОЗА.
О ПРОБЛЕМАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СФЕРЫ
138-148
20 О.А. Сивак, Д. Тімотіна НОВІ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ 148-160
21 Л.В. Божук ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТ В РОБОТІ
АРХІВІВ УКРАЇНИ
160-172
22 С.В. Литвинська РОЛЬ ВЕБ-ПОРТАЛУ «АРХІВИ УКРАЇНИ» У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
КОМУНІКАЦІЙНОГО КАНАЛУ З ВЕБ-САЙТАМИ
АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ
172-182
23 В.Ю. Сікорська, О. Білецька ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ОБ’ЄДНАНОГО ТРУДОВОГО
АРХІВУ СЕЛИЩНОЇ ТА СІЛЬСЬКИХ РАД КРИВООЗЕРСЬКОГО
РАЙОНУ)
182-186
24 Л.Є. Ященко ІНФОГРАФІЧНИЙ ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ВИВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АНАЛІТИЧНОМУ ДОКУМЕНТІ
ДЛЯ КЕРІВНИКА
186-191
25 О.О. Татакі, Л. Білоконь ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (на прикладі Котовської районної адміністрації)
191-197
26 Б.А. Жигадло ПРОБЛЕМЫ СЕГМЕНТАЦИИ СТРОК ТЕКСТА МЕТОДАМИ
НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ
197-202
27 Ж.В. Бабенко, М.С. Костенко ВЕБ-САЙТИ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАВНИЦТВ ЯК ЗАСОБИ
ПРОСУВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРІВ ДИТЯЧОГО
ТА ЮНАЦЬКОГО ЧИТАННЯ
202-213
28 Д.Д. Татакі НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
(на прикладі офіційного сайту м. Одеси)
213-218
29 О.О. Баюш ІНТЕГРАЦІЯ ЯК КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
218-222
30 Л.А. Чередник, Я. Савик, В. Рокітянська АНАЛІЗ МІСЦЯ І РОЛІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ
КОМУНІКАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
222-228
31 Л.І. Комерзан АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ
УСТАНОВ
228-232
32 Н.П. Філіппова ДОКУМЕНТНІ РЕСУРСИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В СТРУКТУРІ
ВЕБ-САЙТУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
232-239
33 З. Караберова ДОКУМЕНТОЗНАВЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І
СУЧАСНІСТЬ
239-243
34 Д.М. Слободяник СИСТЕМА ДОКУМЕНТІВ В ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ЯК
ОБ'ЄКТ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
234-245
35 С. Казека ДОКУМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ МІСТА МАРІУПОЛЬ
(на прикладі ТРКК “Сигма” та МТВ)
245-248
36 А. Мелюс, Л. Васічкіна СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ
248-253
37 О. Кірова ДОКУМЕНТНІ ПОТОКИ З ПИТАНЬ РЕЛІГІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕТНІЧНИХ ГРОМАД ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
253-257
КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
38 В.В. Хорольский ОСОБЕННОСТИ СОБЫТИЙНЫХ PR-ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ
258-261
39 О.П. Василенко ПЕРСПЕКТИВИ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
261-270
40 Е.А. Зверева АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖУРНАЛОВ
К РЕАЛИЯМ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ: КОММУНИКАТИВНЫЕ
СТРАТЕГИИ ВЕДУЩИХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ДОМОВ
270-282
41 С.М. Мельник ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ
І ПРАКТИКА PR»
282-288
42 С.П. Мельник О СПЕЦИФИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИФООБРАЗОВ В
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере мифологического манипулирования)
288-292
43 К. Іванюк, Ю.А. Грушевська ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО
МЕДІА-ПРОЕКТУ «ВІДЧУЙ СИЛУ ЗМІН» В ОДЕСІ:
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
292-297
44 А.О. Бессараб МЕДІАВИСТАВА ЯК НОВИЙ СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ ЧИТАЧА
ТА АВТОРА
297-301
45 Л.А. Чередник ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА
УСПІШНОГО БІЗНЕСУ
301-308
46 Н.І. Масі «МОЛОДІЖНА КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА»:
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ
308-315
47 О.О. Татакі МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО
ПРОСТОРУ ЯК ПРИКЛАДНИЙ МЕТОД
ІНФОРМАЦІЙНОЇ АНАЛІТИКИ
315-321
48 В.В. Лавренюк, П. Богданова, І. Стецура МИСТЕЦТВО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ: СПОСОБИ ВПЛИВУ
НА СПІВРОЗМОВНИКА
321-326
49 Н.Г. Кутузова ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 326-328
50 В.О. Бабіна ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
328-333
51 С.П. Мельник, И. Компаниец О ХАРАКТЕРЕ ОТОБРАЖЕНИЯ СОБЫТИЙ СОВРЕМЕННЫМИ
УКРАИНСКИМИ МАСС-МЕДИА (на примере контент-анализа
информационных сообщений украинских телеканалов)
333-339
52 І.Ю. Антоненко ГЕНДЕРНИЙ ЧИННИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ 339-343
53 Б.Г. Шевченко КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА:
ПРЕДМЕТ, СПОСОБИ, ПРОЦЕСИ
343-345
54 В.Ю. Сікорська, М. Марараш ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ
СТВОРЕННЯ САЙТІВ
345-348
55 В. Цвігуненко ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 348-353
56 Д. Пустовских АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕЛЕМАРКЕТИНГА
КАК ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
353-357
57 А. Алексєєва, М. Астрашенок СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ 357-360
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
58 О.Є. Гомотюк "ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ"
ЯК НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
361-365
59 Н.Н. Чурсин ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
365-375
60 І.Ю. Мельник НОВІ IT-РІШЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 375-378
61 О.К. Романова, Н. Мадарьяга ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМУ
СТИЛЮ РЕЧИ
378-381
62 Т.Ф. Коляда-Березовська, І. Карлінг, В. Резванова ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ:АЛГОРИТМ
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
381-387
63 Н.В. Бородіна ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТВОРЕННІ
WEB-САЙТІВ ВНЗ
387-390
64 С.М. Шевченко ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
390-393
65 С.В. Аверіна ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КРОСКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
СТУДЕНТАМИ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯМИ У КУРСІ
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»
393-395
66 М.Д. Мартенчук ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ У ВИМІРАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ
395-399
67 Т.А. Лугова, М.Г. Якубовська НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ
НА КАФЕДРАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
399-408
68 Л.Н. Пронина МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
408-410
69 Л.В. Печкурова, Р.И. Ус ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
РЕФЕРИРОВАНИЮ И АННОТИРОВАНИЮ НАУЧНЫХ
СТАТЕЙ
410-415
70 Е.В. Иванова, Н.В. Тумбрукаки ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК РЕСУРС САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
415-420
71 Т.В. Лишневская ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПЕКТРЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
РКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
420-422
72 О.А. Сивак, Ю.С. Литвин АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ
422-425
73 А.Н. Куц СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
425-429
74 В.І. Рибак ВОЛОДІННЯ ТЕХНІКОЮ ПОСТАНОВКИ ЗАПИТАНЬ
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ПЕДАГОГА
429-432
75 Салех Аль Асвад СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
432-436
76 К. Белоус 3D ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
СТУДЕНТОВ
436-441
ЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗА ФАХОМ
77 О.А. Коваленко, І.В. Кравець ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ МОВНИХ КОМПЕТЕНЩЙ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ “УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”
442-447
78 Хельга Герич, С.М. Мельник РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
447-454
79 Neil Allison, М.Г. Якубовська НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ: КОМУНІКАТИВНИЙ, ЛІНГВІСТИЧНИЙ,
ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
454-467
80 М.Ф. Кравченко, Г.Е. Присовская ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ (ОКП)
467-473
81 В.В. Горбань, О. Милькович СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ НА СЛУЖБЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ИНТЕРНЕТЕ
473-477
82 Л.С. Колодіна ВІРТУАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ
ПРОСТОРІ: ПИТАННЯ МОВНОЇ НОРМИ
477-482
83 В.В. Лавренюк РОЗВИТОК ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ)
482-487
84 О.О. Панькевич РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (на прикладі Web-Quest)
487-497
85 С.Л. Брайченко ЖІНОЧІ ІМЕНА-ФАВОРИТИ У СУЧАСНІЙ СУСПІЛЬНІЙ ОЦІНЦІ
МЕШКАНЦІВ ОДЕЩИНИ
497-500
86 В.В. Горбань, Ю. Саранина ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
500-506
87 Ф.К. Гутиева, Г.И. Курова СПЕЦКУРС «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ» В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
506-508
88 А.Э. Казак, Л.М. Семенюк ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ
508-512
89 Л.Б. Зукіна, О.С. Зінченко ВЧИТИСЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЕФЕКТИВНО 512-516
90 Л.І. Біловус МОВНОЦЕНТРИЧНИЙ АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США
516-527
ФІЛОСОФІЯ І СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ
91 Г.О. Нестеренко, Н.В. Отрох ІНДИВІДУАЛЬНО-ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ-
ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ: ДОСВІД ЕМПІРИЧНОГО АНАЛІЗУ
528-532
92 В.Ю. Жарких ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ КРОССКУЛЬТУРНЫХ
ИНТЕРАКЦИЙ
532-534
93 Ю.Ю. Боднарчук МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ІСТОРІЯ НАУКОВОГО ФОРМУВАННЯ
534-548
94 В.Т. Ополев КАНАЛЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ И ИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА
548-553
95 І.М. Чістякова, Т.О. Чернов ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
553-556
96 В.П. Кубко СУТНІСТЬ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
556-560
97 С.А. Березовский КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
КАК ЧЕЛОВЕКА-РЕШАТЕЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ
560-564
98 Н.М. Рибка ЧИТАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ РІЗНОВИД
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
564-567
99 С.І. Коляда КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ
ДІАЛОГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
567-572
100 І.А. Янушевич ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА
РЕВОЛЮЦІЯ
572-576
101 О.В. Гегечкорі, Л.П. Непипенко ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ
ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
576-579
102 Л.В. Левченко КУЛЬТУРНЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПЕРЕХОДА
К СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
579-581
103 О.А. Сивак, А. Влас ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
581-591
104 Т.А. Лугова, О. Ткаченко ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В ТИПОЛОГІЇ
КОНЦЕПЦІЙ Ф. УЕБСТЕРА
591-595
105 А.Н. Марченко САМООТРЕЧЕНИЕ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА
ЖУРНАЛИСТА
595-603
106 Албакуш Аймен ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: МЕТАФОРА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
603-607
107 Алшикх Мохамед Абдуссалам Хабиб КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИМУЛЯЦИИ: КИБЕРПРОТЕЗ ОБЩЕСТВА 607-610
108 Хуиюй Чжоу ОСОБЕННОСТИ ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
610-613
109 К. Прилуцкий СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
613-614
Категория: Збірник за 2015 | Добавил: admin (11.01.2016)
Просмотров: 462 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Неділя, 18.11.2018, 14:01
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0