Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2016

Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (2016)
Фамилии Название стр
1 Гаврилюк Тетяна ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 18-22
2 Сизова Юлія РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 22-28
3 Сайидова Сайёра НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 28-32
4 Кустовская Катерина ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 32-36
5 Ященко Лариса, Московька Юлія ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО АНАЛІТИЧНОГО ЗВІТУ ДЛЯ КЕРІВНОЇ ЛАНКИ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 36-41
6 Марущак Дарія ТЕРМІНОСИСТЕМА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 41-46
7 Кръстева Мила ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕРЕПИШСКОГО МОНАСТЫРЯ (БОЛГАРИЯ) 46-50
8 Якименко наталыя ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ – АКТУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 51-55
9 Третьяков Андрей СОЗДАНИЕ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ УЧЁНЫХ-ПЕДАГОГОВ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 55-59
10 Крыстева Росица ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ В БОЛГАРСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 59-64
11 Амброева Эъзоза, Нуруллаев Мирхон МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 64-68
12 Романовська Ірина СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТОУТВОРЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 68-71
13 Нафасов Мирзомурод ВСЕСТОРОННЕE ОБЕСПЕЧЕНИE УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 71-75
14 Бессчетнова Анастасия РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 75-79
15 Блохин Виктор ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 73-83
16 Мельник Світлана ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МЕДІАДИДАКТИКИ В ПРОЦЕСІ САМОНАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ОПАНУВАННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН) 83-87
17 Доленко Артем ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ 87-91
18 Егорова Екатерина ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 91-95
19 Подуфала Юлія, Рябець Ірина ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТНО - ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ВНЗ 95-100
20 Malika Doshchanova
Akiljan Matyakubova
STRUCTURED TESTS AS A MEANS OF CONTROL KNOWLEDGE 100-104
21 Видойник Марія ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ EFRONT ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 104-108
22 Наруллаев Мирхон, Нафасов Мирзомурод АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 108-111
23 Сариев Рустам ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ MOODLE 111-115
24 Шендюх Ярослав ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 115-117
25 Скіпар Іванна ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРОМАДИ УКРАЇНИ ЩОДО ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ 117-121
26 Халилова Мадинабону, Мусаева Жамила ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 121-125
27 Зайниддин Хужаназаров ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 126-30
28 Достон Шаропов ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 130-133
29 Санъат Рахматов, Наргиза Садулаева ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 133-136
30 Юлія Щербак ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ 136-139
31 Javokhir Abdullayev NECESSITY OF INFORMATIONAL MANAGEMENT IN ORGANIZATION 134-144
32 Арслан Сулейманов, Динара Гафарова ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА 144-149
33 Бірюкова Тетяна, Соболь Галина ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 149-153
34 Татакі Олена ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ЯК СКЛАДОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 153-156
35 Людмила Богуславська
Олександр Богуславський
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЦІ 157-160
36 Станислав Баус ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001-2015 В ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 160-165
37 Нафиса Зиявитдинова, Светлана Пшеничникова ИННОВАЦИИ – ОСНОВА РЕИНЖИНИРИНГА 165-171
38 Тетяна Лугова, Анастасія Городніченко ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ У ВНУТРІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ 171-176
39 Татьяна Луговая, Яна Клименко, Алина Костецкая ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) В ДОКУМЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 176-181
40 Олена Василенко, Людмила Штурмаревич УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМ ДОКУМЕНТООБІГОМ В УКРАЇНІ 181-185
41 Бартош Жигадло
Ольга Романова
ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ СЕГМЕНТАЦИИ ТЕКСТА 186-189
42 Фаёз Халилов, Наргиза Садулаева ПИРИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ IP-ТЕЛЕФОНИИ 189-192
43 Іван Степура НОВІ ОСВІТНІ ДОМЕНИ ВЕРХНЬОГО РІВНЯ 192-195
44 Олена Добровіцька ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАЦІЙ КЛАВІШ ПРИ СТВОРЕННІ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 195-199
45 Катерина Пімкіна ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ECM-СИСТЕМИ ALFRESCO 199-202
46 Рустам Сариев ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ CGI 202-204
47 Валентина Кубко, Ірина Діордієва ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 204-209
48 Юлия Волкова,
Татьяна Лесина
ВОРОНКА ПРОДАЖ: СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ И ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 209-214
49 Артём Федотов, Татьяна Лесина КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИТ-УПРАВЛЕНИЯ 214-219
50 Ірина Компанієць РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО 219-222
51 Сергій Мельник, Анастасія Юшина, Ганна Дубович ПРОБЛЕМА МЕДІАОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 222-231
52 Валентина Лазар ВИКОРИСТАННЯ АДВЕТОРІАЛУ У ДРУКОВАНИХ ЗМІ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГАЗЕТИ «ОДЕСЬКИЙ ВІСНИК» 231-235
53 Анастасія Марченко ПРОГРАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ПОТРІБНІ СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СПЕЦІАЛІСТУ У СФЕРІ РЕКЛАМИ 235-240
54 Сергій Мельник, Вікторія Вражитор ОСОБЛИВОСТІ PR-ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ 240-244
55 Лілія Присяжна БЕНЧМАРКІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА МАРКЕТИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК 244-250
56 Сергій Пухтій ВЕБ-САЙТ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ 250-254
57 Наталя Масі, Вікторія Птиця ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІТ-ГАЛУЗІ У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ 254-259
58 Наталя Асауляк ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЦІ 259-263
59 Елена Клюхина, Ольга Лучина BIG DATA (БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ) 263-269
60 Валентина Кубко, Яна Туренко ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 269-272
61 Наталя Масі, Наталя Корольчук РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ У ДОКУМЕНТАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 272-277
62 Сергій Мельник, Анастасія Коваловська ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ЯК ШВИДКИЙ ТА ДОСТУПНИЙ СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 277-281
63 Валентина Кубко, Анна Баранюк ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PR-ІНСТРУМЕНТІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 281-286
64 Крістіна Скоцеляс ЧОРНИЙ ГУМОР У РЕКЛАМІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ 286-288
65 Julia Haraba, Tatyana Kolyada‐Berezovskaya INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE WORK OF MODERN LIBRARY AS A FACTOR OF ITS IMAGE 288-294
66 Сантана Кадір РЕАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ 294-297
67 Вікторія Чакір ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 298-302
68 Дар’я Чумаченко ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО ДІЛОВОДСТВА МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 302-305
69 Мариям Арпентьева КАРЬЕРА СПЕЦИАЛИСТА-ДОКУМЕНТОВЕДА 305-311
70 Ірина Бєляєва ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДУ ЗОВНІШНІХ ДОКУМЕНТІВ 311-314
71 Михаил Скрипкин БАЗА ДАННЫХ ПРАВИЛ ВЫБОРА ТИПОВ ДИАГРАММ В ПРОЦЕССЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ НА ВЕБ-ПОРТАЛАХ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 314-318
72 Людмила Бройченко АНАЛІЗ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО АСПЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ УСТАНОВ 318-322
73 Оксана Лаба, Юлія Романишин ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОКУМЕНТО- ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАРАДИГМИ 322-326
74 Наталія Гнип ВИКОРИСТАННЯ ПІАР-МЕТОДІВ РЕКЛАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ МІСІЇ «ЦЕНТР СТУДЕНТСЬКОГО КАПЕЛАНСТВА» 326-330
75 Полина Байрамова МАРКЕТИНГ УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ВУЗОВ 330-334
76 Станислав Баус СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 334-339
77 Вероника Клименкова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССАХ МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ ЧЕРЕЗ РЕКЛАМУ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 339-343
78 Юлдуз Бобоева, Мирзомурод Нафасов МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 343-346
79 Артем Захарченко ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НОВИН НА АКТИВНУ ЧАСТИНУ АУДИТОРІЇ 346-352
80 Вікторія Бондаренко ІНТЕРНЕТ-ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 352-357
81 Юлія Коляденко СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 357-361
82 Вероніка Коробко ТЕМАТИЧНІ РІЗНОВИДИ РОЗВАЖАЛЬНОГО ЖАНРУ РЕАЛІТІ-ШОУ В УКРАЇНІ 361-365
83 Марина Нестерчук ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ МУЗЕЮ 365-369
84 Азизжон Хожиев КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОМЕХИ 369-372
85 Санъат Рахматов, Наргиза Садулаева КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ 372-376
86 Віталіна Рибак РЕКЛАМНІ ТЕКСТИ ТА СЛОГАНИ ЯК МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА ПОТЕНЦІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ 376-380
87 Віра Вільчинська ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СОЦІАЛЬНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ З ГРОМАДЯНАМИ 380-383
88 Азизжон Хожиев ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 383-385
89 Nataliya Vovk THE NEEDS OF USERS OF SOCIAL NETWORKS IN THE MODERN INFORMATION ENVIRONMENT 385-390
90 Яна Половчак АРХЕТИП ЯК ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ В ПОЛІТИЦІ 390-394
91 Зайниддин Хужаназаров ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ 394-397
92 Яна Туренко ОСОБЕННОСТИ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ АУДИТОРИЙ СМИ 397-400
93 Анна Баранюк ОСОБЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В PR 400-405
94 Ірина Рябець ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА PR 405-408
95 Тетяна Шевченко МОВНОСТИЛІСТИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО ВИДАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ «ПОШТОВИЙ ВІСНИК») 408-413
96 Ганна Зірчак, Юлія Щербак КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ У ВІРТУАЛЬНИХ ЗМІ 413-416
97 Азизжон Хожиев КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТИЛИ 416-419
98 Сергей Мельник, Наталья Шокун ОБ ИНФОТЕЙНМЕНТЕ НА УКРАИНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 419-428
99 Іванюк Аліна СПЕЦИФІКА ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 428-433
100 Наталя Корольчук ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ В МІЖОСОБИСТІСНІЙ ТА МАСОВІЙ КОМУНІКАЦІЯХ 433-438
101 Ірина Діордієва ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА ГЛЯДАЦЬКУ АУДИТОРІЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗМІ 438-441
102 Христина Кацюба ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 441-444
103 Сергій Мельник, Анастасія Крайнюк ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ДІЛОВІЙ СФЕРІ СПІЛКУВАННЯ 444-449
104 Віолетта Лавренюк РОЗВИТОК ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 449-455
105 Віолетта Лавренюк, Вікторія Вакарчук ОРАТОР І АУДИТОРІЯ: КОНТАКТ, ВПЛИВ, ВЗАЄМОДІЯ 455-462
106 Виталий Лучинкин, Татьяна Капезина МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 462-466
107 Світлана Аверіна, Лілія Криворучко ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ МАЛИХ ГРУП 466-470
108 Наталя Філіппова СИСТЕМА МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ГАЛУЗЕВОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 470-475
109 Аліна Тертична РОЛЬ ЛІДУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ВИДАННЯ «СІЛЬСЬКІ НОВИНИ»: РЕДАКТОРСЬКИЙ АСПЕКТ 478-482
110 Хайдар Муминов МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 483-487
111 Екатерина Новохацкая ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА 487-492
112 Тетяна Лугова, Анастасія Городніченко ВИДОВИЙ СКЛАД ДОКУМЕНТІВ НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ У СФЕРІ PROJECT MANAGEMENT 492-497
113 Наталя Масі, Вікторія Маслєнкова ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІТ-КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 497-501
114 Катерина Ситник ВИДИ СЛУЖБ ДІЛОВОДСТВА, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 501-508
115 Ганна Кузмич ДОКУМЕНТ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 508-511
Категория: Збірник за 2016 | Добавил: admin (02.11.2016)
Просмотров: 277 | Теги: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧ, ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДОКУМЕНТОЗНАВСТ | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Неділя, 18.11.2018, 14:02
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0