Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бібліотека Міжнародного проекту

Главная » Статьи » Збірник за 2016

Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (2016)
ПІБ Назва Ст.
1 Спрінсян В.Г., Коляда-Березовська Т. Ф., Шаргородська Н. Л. Технологія партнерства та її роль в процесі підготовки фахівців документно-інформаційного профілю 12-17
2 Михайлюк О.В., Савченко С. В. Міркування про структуру, зміст і концепцію сучасних підручників з документознавства 18-24
3 Палеха Ю.І. Роль документально-інформаційного забеспечення комунікативного менеджменту 24-32
4 Abrosimova A., Biriukova T. Features introduction of innovative information technology the enterprise (comparative analysis on the example of USA and Ukraine) 33-41
5 Баус С.С. Эффективная система менеджмента качества как основа неприрывного совершенствования процессов документно-информационного обеспечения деятельности 41-45
6 Прилуцька А.Є. Сучасні технології управління документно-інформаційними ресурсами ІТ-підприємст 46-48
7 Прокопенко Л.С. Наукова робота студентів як складова підготовки фахівців за спеціальністю "029 - інформаційна, бібліотечна та архівна справа" 48-53
8 Коляда-Березовська Т.Ф., Allison O. Аналитико-синтетическая деятельность субъектов документной коммуникации 53-57
9 Ященко Л.Є., Московська Ю.  Модифікаційний варіант технології обєктивно-документального аналізу як інструмент прийняття рішень 57-64
10 Тур О.М. Стандартизація документів СРСР (на прикладі конструкторської та проектної документації) 64-67
11 Вдовіна О.О. Особливості документаційного забеспечення діяльності судових установ 67-73
12 Мусієнко Ю.Д. Особливі документи православних релігійних громад України: документознавчий аналіз 74-76
13 Красиленко В.Г., Нікітович Д.В. Кластерний аналіз країн світу за їх інтегральними за останні 20 років бібліометричними показниками наукових публікацій та цитувань  77-86
14 Корнійчук К.С. Галузеве тлумачення сутності поняття "Електронний документообіг на підприємстві" у сучасних публікаціях: термонологічний аналіз 86-90
15 Мальцева І.В. Зарубіжний та вітчизняний досвід електронного урядування 90-96
16 Татакі Д.Д. Сучасний стан впровадження та розвиток електронних адміністративних послуг в Україні 96-102
17 Слободяник Д.М. Формування структури системи страхового зберігання документів поліграфічної галузі України 102-105
18 Шевченко О.В. Документно-інформаційне середовище функціонування маркетингових комунікацій вітчизняних торгівельних мереж 105-108
19 Філіпова Л.Я. Стратегічні міжнародні тенденції розвитку безперервної інформаційно-бібліотечної освіти в проектах ІФЛА 109-113
20 Амельченко Ю.С. Бібліотеки одещини: реформування з погляду нових реалій сучасності 113-119
21 Бірюкова І.О. Електронні інформаційні ресурси Одеської національної наукової бібліотеки як складова інформаційного простору 119-123
22 Кириленко О.Г. Діяльність бібліотек і архівів в умовах обмежень авторського права 123-126
23 Бірюкова Т.Л. "Інформаційно, бібліотечна та архівна справа" у світлі модернізації підготовки фахівців документно-інформаційної діяльності 126-132
24 Збанацька О.М. Документно-інформаційна діяльність крізь призму української бібліотечної енциклопедії 133-140
25 Філіпова Н.П. Бібліографічні покажчики діячів медичної галузі 1885-1989 років у структурі бази даних "Джерела української бібліографістики" "Українського національного бібліографічного архіву" 140-143
26 Якимович Н.О. До питання про стан публічних бібліотек м. Києва в період нацистської окупації 143-147
27 Хорольский В. Медийная философия и философия языка в изучении коммуникативных стратегий и массовых коммуникаций 148-151
28 Добровольська В.В. Комунікаційні потрби менеджерів в системі управління сферою культури 152-155
29 Зверева Е.А. "Толстый" журнал как феномен культуры 155-159
30 Кубко В.П. Ефективність комунікаційних послуг вищої освіти 160-163
31 Грушевська Ю.А Нативна реклама: до проблеми функціонування 164-167
32 Брайченко С.Л. Традиція і новаторство як мотиви вибору імені в українців Одещини 167-172
33 Зірчак Г.П., Василенко О.П. Засоби ідентифкації корпоративного стилю організації 172-175
34 Литвинська С.В. Веб-сайт веховного суду України як канал комунікацій та джерело документальної інформації в сучасному суспільстві 175-182
35 Ткачук Н.О. Методика проведення гендерного асоціативного експеременту в контексті інформаційно-комунікативного простору 182-191
36 Тюрменко І.І. Післядипломна освіта документознавця: виклики інформаційного суспільства 192-196
37 Пелещишин А., Комова М., Вовк Н. Дидактивний досвід підготовки фахівців з інформаційної діяльності 196-202
38 Божук Л.В. Можливості мережі Інтернет у відтворенні результатів освітньої та науково-дослідної діяльності 202-217
39 Марковець О.В., Голощук Р.О., Думанський Н. О. Методичний досвід кафедри СКІД з написання бакалаврських кваліфікаційних робіт із спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" 217-221
40 Кутузова Н.Г. Обучение управленческого персонала в современных условиях 221-223
41 Мельник С.П. Примеры работы с убеждениями рецепиента для успешного взаимодействия в учебной коммуникации при помощи НЛП 224-233
42 Нуруллаев М.М. Проектирование современной информационной образовательной среды на основе возможности системы MOODLE  233-244
43 Бойко Г.А. Проблеми формування компетентності професійно орієнтованого читання майбутніх інженерів-технологів 244-249
44 Аверіна С.В. Формування комунікативної компетентності студентів-нефілологів на заняттях з дисципліни "Основи теорії комунікації" 249-254
45 Спориніна Т.Т. Проектна діяльність як фактор формування компетентнісної освіти 254-259
46 Баус С.С. Применение современных электронных образовательных интерактивных ресурсов в учебном процессе высших учебных заведений 259-264
47 Романова О.К., Мадарьяга Н. Лексическая вариативность в языке газеты (на материале современной украинской прессы) 265-269
48 Сікорська В.Ю., Беліська Ю. Мэзенцева А. Фразеологія у діловому мовленні 269-274
49 Лавренюк В.В. Деякі аспекти розвитку української термінології 274-282
50 Горбань В.В. Формирование словесного инстинкта у иностранных учащихся 282-284
51 Присовская Г.Е., Ковалева В.М., Чумакова Е.А. Реализация программы академической мобильности как перспективного направления международного сотрудничества в образовательной сфере 284-295
52 Лишневстка Т.В. Лингводидактический аспект учебных текстов 295-299
53 Панькевич О.О. І чужого навчаймося, і свого не цураймося: запозичення в лексиці майбутніх фахівців 299-307
54 Алексєєва О.С. Українське усне мовлення студентів: удосконалення орфоепічних норм 307-318
55 Романова О.К., Курова Г. И., Печкурова Л. В., Мадарьяга Н. Дистанционное обучение реферированию научного текста 318-322
56 Горбань В.В., Саранина Ю. И. Формирование креативной языковой компетенции на занятиях РКИ 322-333
57 Иванова Е.В. Применение мультимедийных технологий при изучении русского языка как иностранного 333-338
58 Жарких В. Ю. Кросскультурное взаимодействие в контексте философии гуманистического пракгматизма 339-341
59 Коляда С. І. Кроскультурний діалог: принципи побудови 341-344
60 Гегечкорі О.В. Роль політичної культури у контексті проблеми консолідації суспільства 344-347
61 Чістякова І.М. Екологічна етика в інформаційному сіспільстві 347-351
62 Мельник І. Ю., Кахович О.О. Інформаційні потреби сучасного суспільства 351-355
63 Денисюк Ж.З. Універсальний код медіакультури в реалізації сучасних комунікативних практик 355-360
64 Чорна Л. В. Роль суспільного ідеалу в сучасному інформаційному полі 360-364
65 Чередник Л. А. Інформаційна культура як складник загальної культури особистості 365-375
66 Масі Н.І. Сучасні тенденції формування комунікативної культури: теоретичний аспект 375-380
67 Татакі О.О. Теоретико-філософські аспекти документно-інформаційного забезпечення управління в контексті самоорганізації 380-384
68 Корнієнко Г.П. Права людини в українському філософсько-правовому дискурсі 384-389
69 Чурсин Н.Н., Силютина И.Н. Феномен отчуждения знания и подготовка специалистов в сфере документоведения и информационной деятельности 390-398
70 Березовський С.А. 3D инфографика конвергентных коммутационных структур на элементах березовського 398-403
71 Якубовська М.Г. Документно-інформаційне забезпечення нормативно-правових основ діяльності комунальних телевізійних ЗМІ 403-410
72 Аровіна М.П. Інформаційна складова регулювання зайнятості регіональних ринків праці 410-415
73 Лугова Т.А. Позитивні та неготивні аспекти впровадження системи електронного управління послугами охорони здоровя 415-421
74 Сапицкая И.К. Информационное обеспечение ремонтно-востановительных работ на угольной шахте 422-426
Категория: Збірник за 2016 | Добавил: admin (05.01.2017)
Просмотров: 227 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Неділя, 18.11.2018, 14:02
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Категорії розділу

Збірник за 2008 [1]
Збірник за 2009 [1]
Збірник за 2010 [1]
Збірник за 2011 [1]
Збірник за 2012 [1]
Збірник за 2013 [1]
Збірник за 2014 [1]
Збірник за 2015 [2]
Збірник за 2016 [2]
Збірник за 2017 [1]
Збірник 2017 [0]
. [0]

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0