Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Бірюкова Тетяна Леонідівна

повернутися

Бірюкова Тетяна Леонідівна

- канд. наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності ОНПУ.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

(за 2016 р.)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Роль інформаційного аналітика в управлінні соціальною інформацією: з досвіду підприємств США // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9-11 вересня 2010 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Друк, 2010. – С. 76–77 (0,1 д.а.). (У співавторстві з А. Абросимовою).
 • Проблемы современной молодежи в контексте межвузовской научной и учебно-воситательной деятельности // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры и образования: материалы международной конференции / [под ред. Ю.Р. Вишневского]. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. – С. 52–53 (0,1 д.а.). (У співавторстві з Т.Колядою-Березовською, А.Гатунок, Е.Вдовиченко).
 • Конспект лекцій з дисципліни «Документознавство» [для студентів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ, 2011. – Ч. 1. – 101 с. (4,8 д.а.)
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційно-бібліографічні технології» [для підготовки магістрів у галузі знань 0201 – «Культура» за напрямом 8.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання]. – Одеса : ОНПУ, 2011. – 16 с. (0,8 д.а.)
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційний менеджмент» [для підготовки магістрів у галузі знань 0201 – «Культура» за напрямом 8.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання]. – Одеса : ОНПУ, 2011. – 16 с. (0,8 д.а.)
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Документознавство» [для підготовки магістрів у галузі знань 0201 – «Культура» за напрямом 8.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання]. – Одеса : ОНПУ, 2011. – 11 с. (0,5 д.а.)
 • Видавничий документно-комунікаційний інститут: місце в інформаційному просторі України // Вісник Книжкової палати України. – 2011. – № 11. – С. 20–23 (0,2 д.а.). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_11/st7.pdf. (Фахове видання).
 • Информационно-коммуникационные институты: коммуникационная сущность журналистики в современном информационном пространстве // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 3-4. – С. 415–418 (0,2 д.а.). Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=16904121 (Фахове видання)
 • Информационная аналитика: процессы институционализации и ресурсный потенціал // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2011. – № 2. – С. 157–162 (0,3 д.а.). – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=17256214 (Фахове видання).
 • Подолання суперечностей між існуючою системою освіти і вимогами сучасного суспільства: підготовка фахівців документно-інформаційної галузі // Current problems of human society development / International Academy of Sciences and Higher Education (London, Great Britan). – Odessa, London : In Press, 2011. – P. 52–53 (0,1 д.а.). – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/710 (Фахове видання).
 • Ресурсний потенціал архіву як документно-комунікаційного інституту // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8-10 вересня 2011 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2011. – С. 57–62 (0,3 д.а.).
 • Інформаційний простір держави: системний підхід // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – № 1. – С. 18–20 (0,15 д.а.).
 • Ресурси та технології інформаційного менеджменту : навчальний посібник. - Одеса: Симэкс-Принт, 2012. – 252 с. (12 д.а.) (У співавторстві з В.Г. Спінсяном); (Гриф МОН)
 • Аналіз зв’язку мотивації  документно-інформаційної діяльності та функцій  документно-комунікаційних інститутів  у процесі їх історичного розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 38. – С. 180–189 (0,5 д.а.).Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/vkhdak/2012_38 (Фахове видання).
 • Інноваційна інформаційна структура ВНЗ: аналітичні нотатки // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-15 вересня 2012 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2012. – С. 68–73 (0,3 д.а.).
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту магістерських робіт [для студентів гуманітарного факультету] / [під заг. ред. В. Г. Спрінсяна]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 28 с. (1,3 д.а.) (У співавторстві з Т.Ф Колядою-Березовською).
 • Особливості розвитку бібліотечно-інформаційних центрів  у інформаційному просторі України // Культура та інформаційне суспільство. – Х. : ХДАК, 2013. – С. 260. (0,1 д.а.)
 • Бібліотечний документно-комунікаційний інститут: до уточнення поняття // Документ, мова, соціум: теорія та практика. – К. : ДАКККІМ, 2013. – С. 69 (0,1 д.а.)
 • Комплексний аналіз функцій бібліотечного документно-комунікаційного інституту в інформаційному просторі держави // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-14 вересня 2013 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. –  Одеса: Симэкс-Принт, 2013. – С. 125–133 (0,4 д.а.) рекомендації щодо вдосконалення // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-14 вересня 2013 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. –  Одеса: Сімекс-Принт, 2013. – С.  26–33 (0,3 д.а.) (У співавторстві зі В.Г. Спрінсяном, Ю.В. Райкогловою).
 • Інтелектуальний ресурс інформаційного менеджменту: забезпечення інформаційно-аналітичних процесів в організації // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-14 вересня 2013 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса: Сімекс-Принт, 2013. – С. 163–168 (0,3 д.а.) (У співавторстві з Н.Подмазко).
 • Структурно-діяльнісна модель бібліотеки як документно-комунікаційного інституту // Вісник Книжкової палати України. – 2013. – № 9. – С. 23–24 (0,1 д.а.) (Фахове видання).
 • Библиотечные функции как основа взаимосвязи документно-коммуникационных институтов // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры и искусств. – 2013. – № 4(17). – С. 58–62 (0,2 д.а.) (Фахове видання).
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса : ОНПУ, 2014. – 29 с. (1,4 д.а.) (МВ05464 від 07.04.2012). (У співавторстві з Т. Л. Бірюковою, Ю. А. Грушевською, Т. Ф. Колядою-Березовською, Т. А. Луговою, В. Г. Спрінсяном, Л. Є. Ященко).
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «спеціаліст» за фахом 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса : ОНПУ, 2014. – 32 с. (1,5 д.а.) (МВ05465 від 07.04.2012). (У співавторстві з Т. Л. Бірюковою, Ю. А. Грушевською, Т. Ф. Колядою-Березовською, Т. А. Луговою, В. Г. Спрінсяном, Л. Є. Ященко).
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса : ОНПУ, 2014. – 42 с. (2 д.а.) (МВ05466 від 07.04.2012). (У співавторстві з Т. Л. Бірюковою, Ю. А. Грушевською, Т. Ф. Колядою-Березовською, Т. А. Луговою, В. Г. Спрінсяном, Л. Є. Ященко).

повернутися

Вівторок, 25.06.2019, 03:38
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0