Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Кубко Валентина Петрівна

повернутися

Кубко Валентина Петрівна

- канд. філос. наук, доцент каф. документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

(за 2017 р.)

 

 • Конспект лекцій з дисципліни "Консалтинг в інформаційній діяльності" для студентів денної та заочної форм навчання гуманітарних спеціальностей 029 - "Інформаційна бібліотечна та архівна справи" / Укл.: В.П. Кубко. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 106 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=30872
 • Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Консалтинг в інформаційній діяльності" для студентів інституту дистанційної та заочної освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". / Укл.: Кубко В.П. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 15 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=30630
 • Конспект лекцій з дисципліни "Основи маркетингу" для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Укл.: В.П. Кубко. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 131 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=31375
 • Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Основи маркетингу" для студентів дистанційної та заочної форм навчання спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Укл.: Кубко В. П. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 12 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=31267
 • Конспект лекцій з дисципліни "Теоретико-методологічні засади документно-інформаційного дослідження" для студентів денної та заочної форм навчання гуманітарних спеціальностей / Укл.: В.П. Кубко. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 91 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=31378
 • Методичні вказівки з дисципліни "Теоретико-методологічні засади документно-інформаційного дослідження" для студентів інституту дистанційної та заочної освіти гуманітарних спеціальностей. / Укл.: Кубко В. П. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 12 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=31277
 • Методичні вказівки з дисципліни "Теорія та практика Public Relations" для практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання гуманітарних спеціальностей / Укл. В. П. Кубко, В. Г. Спрінсян. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 41 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=29934
 • Конспект лекцій з дисципліни "Теорія та практика Public Relations" для студентів денної та заочної форм навчання гуманітарних спеціальностей. - Частина 1 / Укл. В.П. Кубко, В.Г. Спрінсян. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 99 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=29923
 • Конспект лекцій з дисципліни "Теорія та практика Public Relations" для студентів денної та заочної форм навчання гуманітарних спеціальностей. - Частина 2 / Укл. В.П. Кубко, В.Г. Спрінсян. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 80 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=29920
 • Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕКЛАМИ" для студентів денної форми навчання гуманітарних спеціальностей / Укл.: В.П. Кубко. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 32 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=30653
 • Конспект лекцій з дисципліни "ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕКЛАМИ"для студентів денної та заочної форм навчання гуманітарних спеціальностей / Укл.: Ю.А. Грушевська, В.П. Кубко. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 52 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=30647
 • Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Креативні технології в рекламі" для студентів інституту дистанційної та заочної освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Укл. В.П. Кубко. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 23 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=30636
 • Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Креативні технології в рекламі" студентів денної форми навчання гуманітарних спеціальностей / Укл.: В.П. Кубко. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 28 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=30633
 • Конспект лекцій для студентів денної, заочної та дистанційноі форм навчання гуманітарних спеціальностей з дисципліни "Креативні технології в рекламі" / Укл.: В.П. Кубко. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 108 с. - http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/materials.iface?mId=30642

(за 2016 р.)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Шляхи виявлення стану корпоративної культури в ОНПУ // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9-11 вересня 2010 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Друк, 2010.  – С. 159–162 (0,2 д.а.)
 • Особливості телевізійних роликів, присвячених індустрії краси // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9-11 вересня 2010 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Друк, 2010. – С.  172–175 (0,2 д.а.) (У співавторстві з О.В. Ткаченко)
 • Основи літературного редагування : Методичні рекомендації та контрольні завдання [для студентів заочної форми навчання] / [укл. В. П. Кубко]. – Одеса :¨ОНПУ, 2010. – 21 с. (1 д.а.) (МВ04218 від 20.09.2010).
 • Креативні технології в рекламі : Методичні рекомендації та контрольні завдання [для студентів заочної форми навчання] / [укл. В. П. Кубко]. – Одеса :¨ОНПУ, 2010. – 16 с. (0,8 д.а.) (МВ03595 від 06.12.2011).
 • Формування корпоративної культури вищого навчального закладу (Результати моніторингу веб-порталів провідних ВНЗ України та світу) // Аркадія. – Одеса : Вид. центр «Студія «Негоціант», 2011. – № 2(31) – С. 41–47 (0,3 д.а.). (Фахове видання).
 • Корпоративна культура як об’єднальна  основа вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати. – 2011. – №11 (184). – С. 43–47 (0,2 д.а.). (Фахове видання)
 • Впровадження дисципліни «Корпоративна культура» до навчальних планів ВНЗ // Інформаційні технології і системи у документознавчій сфері. – Донецьк: Юго-Восток, 2011. – С. 115–118 (0,2 д.а.)
 • Комплексна діагностика корпоративної культури ВНЗ // Корпоративна культура організацій ХХІ століття: зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2011. – С. 200–207 (0,4 д.а.).
 • Імідж як складова корпоративної культури вищого навчального закладу // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8-10 вересня 2011 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2011.  – С. 244–248 (0,2 д.а.).
 • Документна лінгвістика : методичні рекомендації та контрольні завдання [для студентів денной форми навчання] / [укл. В. П. Кубко]. – Одеса : ОНПУ, 2011. – 23 с. (1,1 д.а.) (МВ04217 від 06.12.2011).
 • Ціннісне підґрунтя корпоративної культури вищих навчальних закладів // Корпоративна культура організацій ХХІ століття. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – С. 146–154 (0,4 д.а.)
 • Пути развития корпоративной культуры высших учебных заведений Украины // Гілея : науковий вісник. – К. : ВІРУАН, 2012. – Вип. 62 (№7). – С. 508–514. (0,3 д.а.) Режим доступу:  http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=81 (Фахове видання).
 • Конспект лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студенів усіх спеціальностей / [укл. С. Л. Брайченко, О. П. Колесова, В. П. Кубко та ін.]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 2012. – 77 с. (3,7 д.а.) (КЛ04671 від 04.09.2012)
 • Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студенів усіх спеціальностей / [укл. С. В. Аверіна, С. Л. Брайченко, Ю. А. Грушевська, О. П. Колесова, В. П. Кубко та ін.]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 2012. – 93 с. (4,4 д.а.) (МВ04670 від 04.09.2012)
 • Експрес-діагностика корпоративної культури  вищих навчальних закладів України // Гілея : науковий вісник. – К. : ВІРУАН, 2012. – Вип. 63 (№8). – С. 482–488. (0,3 д.а.) (Фахове видання). Режим доступу:  http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=82
 • Соціокультурний феномен корпоративної культури вищих навчальних закладів // Гілея : науковий вісник. – К. : ВІРУАН, 2012. – Вип. 64 (№9). – С. 411-416. (0,3 д.а.) Режим доступу:  http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=83 (Фахове видання).
 • Типології корпоративної культури вищих навчальних закладів України // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-15 вересня 2012 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2012. – С. 234–238. (0,2 д.а.)
 • Гендерные стереотипы в рекламной коммуникации/ В.П. Кубко, В. Резванова// Коммуникативные стратегии информационного общества: Труды VI Междунар. науч.-теор. конф. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – С.280–282. (0,15 д.а.)
 • Гендерні аспекти корпоративної культури організацій // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-14 вересня 2013 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса: Симэкс-Принт, 2013. – С.403–406. (0,2 д.а.)
 • Гендерна стереотипізація рекламної комунікації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ПП “Видавництво “Гілея”, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С.213–216. (0,2 д.а.)
 • Символічний блок корпоративної культури організацій // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ : Видавництво "Грані", 2014. – № 3 (107). – С. 35–40. (0,3 д.а.) Режим доступу: http://www.grani.org.ua/ua/graniarchive.htm
 • Формування корпоративної культури вищих навчальних закладів України // Культура народов Причерноморья: научный журнал. – Сімферополь: Межвузовский центр «Крым», 2014. – № 267 
 • Корпоративна культура вищих навчальних закладів України: філософсько-культурологічний аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012 – 16 с. (0,8 д.а.)

 

повернутися

Вівторок, 25.06.2019, 03:33
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 22

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0