Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Автори студентської конференції за 2015 рік

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

1. Абдуллинова Наргиза – студентка, 4 курс, «Иностранные языки: 2 языка», Евразийский гуманитарный институт. Научный руководитель – Ильясова Алима Укубаевна, магистр педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков Евразийского гуманитарного института (Казахстан).
2. Акимов Александр – студент, 5 курс, Одесский национальный политехнический университет. Научный руководитель – Луговая Татьяна Анатольевна, канд. искусствоведения, доцент кафедры документоведения и информационной деятельности Одесского национального политехнического университета (Украина).
3. Акопян Арсен – студент, 1 курс, Донецкий национальный университет, г. Винница. Научный руководитель – Симонова Галина Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем управления факультета математики и информационных технологий Донецкого национального университета (Украина).
4. Андрєєва Олександра – аспірантка, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Грушевська Юлія Андріївна, к.філол.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету (Україна).
5. Артамонова Екатерина – студентка, 4 курс, «Иностранные языки: 2 языка», Евразийский гуманитарный институт Научный руководитель – Ильясова Алима Укубаевна, магистр педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков Евразийского гуманитарного института (Казахстан).
6. Артюх Алла – студентка, 4 курс, Національний університет «Острозька академія». Науковий керівник – Охріменко Ганна Валерівна, к. іст. наук, ст. викл. кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» (Україна).
7. Байрамова Полина – студентка, 4 курс, факультет прикладных коммуникаций, Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета. Научный руководитель – Панкова Галина Константиновна, доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе, руководитель центра информационного обеспечения Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета (Россия)

8. Балабанова Юлиана – аспирант второго года обучения, Институт филологии, отделение массовых коммуникаций, кафедра журналистики и издательского дела, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. Научный руководитель – Иванов Анатолий Иванович, д.ф.н., профессор кафедры журналистики и издательского дела Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина
9. Баюш Оксана – викладач ІІ категорії, Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій (Україна).
10. Безтільна Ольга – студентка, 4 курс, Національний авіаційний університет. Науковий керівник – Божук Людмила Володимирівна, к.іст.н., доцент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету (Україна).
11. Блохин Виктор – старший преподаватель кафедры истории и педагогики. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Беларусь).
12. Бондарчук Ірина – студентка, 5 курс, Національний університет «Острозька академія», кафедра документознавства та інформаційної діяльності. Науковий керівник – Маслова Юлія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» (Україна).
13. Бурківська Дзвенислава – студентка, 3 курс, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Інститут філології. Науковий керівник – Бурківська Лілія Юліанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Україна).
14. Василенко Валерия – студентка, 1 курс ОКУ «Магистр», Донецкий национальный университет, г. Винница. Научный руководитель – Кирилишен Ярослав Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем управления факультета математики и информационных технологий Донецкого национального университета (Украина).
15. Влас Анна – студентка, 3 курс, Маріупольський державний університет. Науковий керівник – Сівак Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Маріупольського державного університету (Україна).
16. Воронько Євгенія – студентка, 2 курс, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Науковий керівник – Якименко Наталія Олегівна, ст. викладач кафедри українознавства, культури та документознавства ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка (Україна).
17. Галиуллина Диляра - ассистент, аспирант второго года обучения, кафедра «Документоведение» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный энергетический университет». Научный руководитель - Двоеносова Галина Александровна, заведующий кафедрой «Документоведение» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный энергетический университет» (Россия)
18. Герасимова Ольга – студентка, 3 курс. Маріупольський державний університет. Науковий керівник – Сивак Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольський державний університет (Україна).
19. Гладких Аліна – студентка, ОКР «Спеціаліст», Маріупольський державний університет. Науковий керівник – Орєхова Світлана Євгенівна, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності, Маріупольський державний університет (Україна).
20. Гладыш Екатерина – студентка, 6 курс, Полтавский Университет Экономики и Торговли. Научный руководитель – Колечкина Людмила Николаевна Доктор физико-математических наук, профессор Полтавский Университет Экономики и Торговли (Украина).
21. Гнатюк Ольга Леонидовна – профессор, кандидат философских, доктор социологических наук, профессор кафедры рекламы и связей с общественностью, ф-тет философии человека Россйский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена (Россия)
22. Гнездовська Ганна – студентка, 5 курс, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Масі Наталя Іванівна, ст. викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
23. Грушевська Юлія – канд. філол. наук, доцент каф. документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
24. Гурський Андрій – студент, 3 курс, Інститут комп'ютерних систем, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Лавренюк Віолетта Василівна, канд. філол. наук, доцент каф. документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
25. Гуртовая Ангелина – студентка, 6 курс, Полтавский Университет Экономики и Торговли. Научный руководитель – Колечкина Людмила Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор Полтавского Университета Экономики и Торговли (Украина).
26. Дедель Антоніна – студентка, 5 курс, Національний університет «Острозька академія», факультет політико-інформаційного менеджменту, кафедра документознавства та інформаційної діяльності. Науковий керівник – Маслова Юлія Петрівна, заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент, кандидат філологічних наук. Національний університет «Острозька академія» (Україна).
27. Демидок Анна – студентка, 5 курс, Національний університет «Острозька академія». Науковий керівник – Охріменко Ганна Валеріївна, к.іст.наук, ст.викл. кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» (Україна).
28. Джерелейко Інна – студентка, 4 курс, Тернопільський національний економічний університет. Науковий керівник – Гомотюк Оксана Євгенівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Тернопільського національного економічного університету (Україна).
29. Дудник Карина – студентка, 3 курс, Маріупольський державний університет. Науковий керівник – Сивак Оксана Анатоліївна, к.пед. наук, старший викладач кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету (Україна).
30. Дьячкова Марина – студентка, 3 курс, Маріупольський державний університет. Науковий кервник – Сивак Оксана Анатоліївна, к.пед. наук, старший викладач кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету (Україна).
31. Егорова Екатерина – ст. преподаватель кафедры «Коммуникационный менеджмент», Пензенский государственный университет (Россия)
32. Жучкова Елена – студент, 5 курс, Пензенский государственный университет. Научный руководитель - Капезина Татьяна Тимофеевна, к.с.н., доцент каф. «Коммуникационный менеджмент», Пензенский государственный университет (Россия)
33. Зоряна Антоніна – аспірантка, спеціальність 27.00.02 – документознавство, архівознавство, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв. Науковий керівник – Литвин Сергій Харитонович – д-р істор. н., професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Україна).
34. Іванюк Андріана – студентка, 4 курс. Національний університет «Острозька академія». Науковий керівник – Зубарєва Марія Анатоліївна, кандидат наук з соціальних комунікацій, ст. викл., Національний університет «Острозька академія» (Україна).
35. Іовса Альбіна – студентка 4 курсу гуманітарного факультету Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Якубовська Марія Георгіївна, к.філол.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одесского национального политехнического университета (Украина).
36. Кабанчук Юлія – студентка, ОКР «Магістр», Маріупольський державний університет. Науковий керівник – Петрова Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету (Україна).
37. Какова Анна – студентка, 4 курс, факультет математики и информационных технологий, Донецкий национальный университет. Научный руководитель – Сапицкая Ирина Константиновна, доцент кафедры «Информационные системы управления», Донецкий национальный университет, г. Винница (Украина).
38. Капезина Татьяна – к.с.н., доцент кафедры «Коммуникационный менеджмент», Пензенский государственный университет (Россия)
39. Карлинг Ирина – студентка, 5 курс, Одесский национальный политехнический университет. Научный руководитель – Луговая Татьяна Анатольевна, канд.искусствоведения, доцент, доцент кафедры документоведения и информационной деятельности Одесского национального политехнического университета (Украина).
40. Кашинська Альона – студентка, 4 курс, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», Національний університет «Острозька Академія». Науковий керівник – Маслова Юлія Петрівна, кандидат філологічних наук, заступник декана факультету Політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька Академія» (Україна).
41. Кекина Алёна – студентка, 1 курс ОКУ «Магистр», Донецкий национальный университет, г. Винница. Научный руководитель – Аровина Марина Павловна, доцент кафедры информационных систем управления Донецкого национального университета, г. Винница (Украина)
42. Кір’як Світлана – студентка, 2 курс, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Сікорська Вікторія Юріївна – канд. філол. наук, доцент каф. документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
43. Кірмікчи Тетяна – бібліотекар, Овідіопольська центральна районна бібліотека (Україна).
44. Козлова Вікторія – студентка, ОКР «Магістр» Маріупольський державний університет. Науковий керівник - Кригіна Ольга Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету.
45. Колбасова Екатерина – студентка магистратуры, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры». Научный руководитель – Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой документоведения и информационной аналитики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (Россия)
46. Колечкина Людмила – доктор физико-математических наук, профессор. Полтавский Университет Экономики и Торговли (Украина).
47. Комерзан Людмила – аспірантка гуманітарного факультету, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Спрінсян Василь Георгійович, заслужений працівник освіти України, канд. мистецтвознавства, зав. кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
48. Компанієць Ірина – студентка, 3 курс, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Мельник Сергій Петрович, кандидат із соціальних комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
49. Коршикова Наталія – студентка, 3 курс, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. Науковий керівник – Якименко Наталія Олегівна, ст. викладач кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка (Україна).
50. Кочержинська Лілія – студентка, 6 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування», Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Науковий керівник – Шевченко Тетяна Миколаївна, к. філол.н., доцент, завідувач кафедри видавничої справи та редагування факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Україна).
51. Крамаренко Яна – студентка, 3 курс, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Науковий керівник – Чередник Людмила Анатоліївна, к..філол.н., доц. кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Україна).
52. Красиленко Володимир – канд. техн. наук., ст. наук. співробітник, доцент, завідувач кафедри “Журналістики та інформаційних технологій”, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» (Україна)
53. Крыстева Росица – гл. асс. д-р кафедры „Документально-архивного и прикладного наследия“, Университет библиотековедения и информационных технологий (Республика Болгария)
54. Куба Ігор – студент, 4 курс, Інститут енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Сікорська Вікторія Юріївна, канд. філол. наук, доцент каф. документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
55. Лаба Оксана – асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Україна).
56. Лавренюк Віолетта – кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
57. Ларионова Екатерина – студентка, 5 курс, Одесский национальный политехнический университет. Научный руководитель – Грушевская Юлия Андреевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры документоведения Одесского национального политехнического университета (Украина).
58. Лец Екатерина – кандидат философских наук, ассистент кафедрі документоведения и украинского языка Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» (Украина).
59. Літвінова Діана – доктор психології. Монреальський університет, (Канада)
60. Логвина Анастасия – магистрантка, Университет Регенсбург (Universität Regensburg) Информационные науки. Руководитель: Prof. Dr. Rainer Hammwöhner (Германия)
61. Лугова Тетяна – канд. мистецтвознавства, доцент каф. документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
62. Маламан Олеся – спеціаліст відділу реклами Придністровської державної телерадіокомпанії (Молдова)
63. Масі Наталя – старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
64. Матюшин Петр – доцент кафедры документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
65. Мельник (Паска) Оксана – студентка, 5 курс, Тернопільський національний економічний університет. Науковий керівник – Гомотюк Оксана Євгенівна, доктор історичних наук, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавста Тернопільського національного економічного університету (Укоаїна).
66. Мєзенцєва Анна – студентка, 2 курс, Отто-фон-Геріке Університет, факультет економічних наук. Науковий керівник – Мєзєнцева Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії архітектури і будівництва. (Магдебург, Германія)
67. Merzoug Djamel (Мерзуг Джамиль) – Maitre conference B University of Blida 01 Department Of Mecanics / к.т.н., ассистент технической кафедры Университета Блида, Алжир (Algeria)
68. Михайліченко Регіна – студентка, 3 курс, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Науковий керівник – Якименко Наталія Олегівна, ст. викладач кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Україна).
69. Мороз Галина – викладач кафедри видавничої справи та редагування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Науковий керівник – Шевченко Тетяна Миколаївна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри видавничої справи та редагування факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Україна).
70. Московкіна Ірина – студентка, 5 курс, Донецький національний університет. Науковий керівник – Мальцева Ірина Віталіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Донецький національний університет, м. Вінниця (Україна).
71. Недошитко Ірина – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету (Україна).
72. Нікітович Діана – магістр, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» (Україна).
73. Омельяненко Екатерина – студент, 5 курс, Пензенский государственный университет. Научный руководитель – Егорова Екатерина Сергеевна, ст. преподаватель кафедры «Коммуникационный менеджмент» Пензенского государственного университета (Россия)
74. Онищенко Аліна – студентка, 3 курс, Маріупольський державний університет. Науковий керівник – Петрова Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету (Україна).
75. Охоцька Анастасія – студентка спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», Маріупольський державний університет. Науковий керівник – Петрова Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету (Україна).
76. Пліхіна Євгенія – студентка, 5 курс, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет соціології і права. Науковий керівник – Польська Тамара Дмитрівна, доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Україна).
77. Польська Тамара – кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут (НТУУ КПІ) (Україна).
78. Прокопенко Ілона – студентка, 3 курс, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Науковий керівник - Якименко Наталія Олегівна, ст. викладач кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Україна).
79. Рибак Віталіна – студентка, 2 курс, Харківський національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ», гуманітарний факультет, спеціальність «Прикладна лінгвістика». Науковий керівник – Кравчук Валентина Вікторівна, старший викладач, Харківський національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ» (Україна).
80. Савик Яна – студентка, 3 курс, гуманітарний факультет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Науковий керівник – Чередник Людмила Анатоліївна, к.філол.н., доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Україна).
81. Семенова Инна – студентка, 5 курс, Одесский национальный политехнический университета. Научный руководитель – Сикорская Виктория Юриевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры документоведения и информационной деятельности гуманитарного факультета Одесского национального политехнического университета (Украина).
82. Сетунова Татьяна – студентка, 5 курс, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», Одеський національний політехнічний університет (Україна).
83. Сидун Ірина – к.і.н., доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Україна).
84. Сікорська Вікторія – канд. філол. наук, доцент каф. документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
85. Скрипкин Михаил – студент, 4 курс, Институт компьютерных систем, Одесский национальній политехнический университет. Научный руководитель – Блажко Александр Анатольевич, кандидат технических наук., доцент кафедры системного программного обеспечения Одесского национального политехнического университета (Украина). 86. Слапка Юлія – студентка, 5 курс, Тернопільський Національний Економічний Університет. Науковий керівник – Гомотюк Оксана Євгенівна – доктор історичних наук, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського Національного Економічного Університету (Україна).
87. Слободяник Даніїл – аспірант, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Науковий керівник – Добровольська Вікторія Василівна, кандидат наук с соціальних комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Україна).
88. Солодовник Віталіна – студентка, 3 курс, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. Науковий керівник – Чередник Людмила Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка (Україна).
89. Сончак Богдана – студентка, 4 курс, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Науковий керівник – Лаба Оксана Василівна, асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Україна).
90. Спрінсян Василь – заслужений працівник освіти України, канд. мистецтвознавства, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету, голова Асоціації документознавців України (Україна).
91. Старовойтова Ольга – кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и теории чтения, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (Россия)
92. Строкаченко Ольга – студентка, 2 курс, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Масі Наталя Іванівна, ст. викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
93. Татакі Олена – асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
94. Тимощук Анатолій – студент, 5 курс, Національний університет «Острозька академія». Науковий керівник – Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри
документознавства та інформаційної діяльності Національного університету “Острозька академія” (Україна).
95. Тімашова Дар’я – студентка, 6 курс, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Спрінсян Василь Георгійович, заслужений працівник освіти України, канд. мистецтвознавства, зав. кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
96. Тімотіна Дар’я – студентка, 3 курс, Маріупольський державний університет. Науковий керівник – Сивак Оксана Анатоліївна, к.ф.н., старший викладач кафедри Історичного факультету Маріупольського державного університету (Україна).
97. Ткаченко Катерина – студентка, 4 курс, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Ященко Лариса Євгенівна, приват-доцент Одеського національного політехнічного університету (Україна).
98. Ткаченко Марина – студентка, 6 курс, Одеський національний політехнічний університет. Науковий керівник – Спрінсян Василь Георгійович, заслужений працівник освіти України, канд. мистецтвознавства, зав. кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Україна).
99. Третьяков Андрей – студент, 4 курс, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры». Научный руководитель - Старовойтова Ольга Рафаельевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и теории чтения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (Россия)
100. Трикоз Анжеліка – студентка, 5 курс, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет соціології і права. Науковий керівник – Божок Ольга Ігорівна, викладач факультету соціології і права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» (Україна).
101. Тур Оксана – доцент кафедри українознавства, культури та документознавства, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна).
102. Устенко Андрей – студент, 6 курс, Полтавский Университет Экономики и Торговли. Научный руководитель – Колечкина Людмила Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор Полтавского Университета Экономики и Торговли (Украина).
103. Федорчук Юлія – VI курс (магістеріум). Національний університет «Острозька академія». Науковий керівник – Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» (Україна).
104. Фенько Ольга – студентка, 5 курс, Одесский национальный политехнический университет. Научный роководитель – Грушевская Юлия Андреевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры документоведения и информационной деятельности Одесского национального политехнического университета (Украина).
105. Філіппова Наталя – аспірант І року навчання, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Науковий керівник – Слободяник Михайло Семенович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Україна). 106. Філіпчук Ганна – студентка 4 курсу, Тернопільський національний економічний університет. Науковий керівник – Гомотюк Оксана Євгенівна, доктор історичних наук, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільський національний економічний університет (Україна).
107. Фомина Дарья – студентка магистратуры, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Научный руководитель – Тертычный Александр Алексеевич, доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова
108. Химера Марія – студентка, 5 курс, магістратура Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник – Охріменко Ганна Валеріївна, канд. іст. наук., старший викладач Національного університету «Острозька академія» (Україна).
109. Хом’як Іванна – студентка, 4 курс, Національний університет «Острозька академія». Науковий керівник – Бондар Віталій Дмитрович, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» (Україна).
110. Чемера Діана – студентка, 3 курс, Тернопільський національний економічний університет. Науковий керівник – Біловус Леся Іванівна, к.філол.н., доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету (Україна).
111. Чередник Людмила – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна).
112. Шевченко Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри видавничої справи та редагування факультету журналістики, реклами та видавничої справи, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Україна).
113. Ширяєва Наталя – менеджер по роботі з клієнтами, банк «Форвард», м. Київ (Україна).
114. Штогріна Наталя – студентка, 5 курс, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», Одеський національний політехнічний університет (Україна).
115. Юсупова Надежда – студентка, 5 курс, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», Одеський національний політехнічний університет (Україна).
116. Якименко Наталія – старший викладач кафедри українознавства, культури та документознавства, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна).

Субота, 04.04.2020, 14:52
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 24

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0