Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Коляда-Березовська Тетяна Федорівна

повернутися

Коляда-Березовська Тетяна Федорівна

- кан. філол. наук, доцент документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

(за 2016 р.)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Образовательно-коммуникативные технологии как проекция философии образования // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9-11 вересня 2010 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Друк, 2010.  – С. 251–253 (0,15 д.а.).  (У співавторстві з Т.Зварич).
 • Проблемы современной молодежи в контексте межвузовской научной и учебно-воситательной деятельности // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры и образования: материалы международной конференции / [под ред. Ю.Р. Вишневского]. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. – С. 52-53 (0,1 д.а.). (У співавторстві з Т.Л. Бирюковою, А.Гатунок, Е.Вдовиченко).
 • Аналитический обзор: возможности жанра // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9-11 вересня 2010 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Друк, 2010. – С. 125–128 (0,2 д.а.). (У співавторстві з К.Рязановою).
 • Алгоритм оцінювання діяльності референта-помічника керівника // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9-11 вересня 2010 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Друк, 2010. – С. 255–258 (0,2 д.а.). (У співавторстві з А. Хлєбніковою).
 • Інтерактивно-графічний текст в аспекті адекватної комунікації // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9-11 вересня 2010 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Друк, 2010.  – С. 147–149 (0,15 д.а.).
 • Аналітико-синтетична обробка документів : методичні вказівки та  завдання [для самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ, 2010. – 26 с. (0,2 д.а.)
 • Аналітико-синтетична обробка документів : методичні вказівки та контрольні  завдання  [для  студентів заочної   форми навчання за спеціальністю 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ,  2010. – 26 с. (1,2 д.а.)
 • Теорія та практика референтської роботи : методичні вказівки  та завдання [для самостійної роботи  студентів  денної   форми навчання за спеціальністю 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ,  2010. – 16 с. (0,8 д.а.)
 • Теорія та практика референтської роботи : методичні рекомендації  та контрольні завдання  [для студентів  заочної   форми навчання за спеціальністю 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ,  2010. – 16 с. (0,8 д.а.)
 • Инновационное оценивание в контексте инновационного // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів. ––  Одеса: Астропринт, 2011.– Вип.5.  Організація та стандартизація навчального процесу. – С.53-56. (0,2 д.а.)
 • Інноваційне навчання – інноваційне оцінювання:проблема відповідності // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8-10 вересня 2011 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2011. – С. 41–43 (0,15 д.а.) (У співавторстві зі В. Г. Спрінсяном).
 • «Ict-дискурс» як категорія інфокомунікацій [Текст] / Т.Ф. Коляда–Березовська, В. Калашнікова // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8-10 вересня 2011 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2011. – С.58–60 (0,15 д.а.)  (У співавторстві з В. Калашніковою).
 • Книгообмін як форма соціальної взаємодії (на прикладі україно-російськкого книгообміну) // Iнформацiйна oсвітa та професiйно-комунiкативнi технології ХХI століття : зб. Матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8-10 вересня 2011 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2011. – С. 27–30. (0,2 д.а.) (У співавторстві з А.С. Мельниченко).
 • Динамический текст как проекция адекватних инфокомуникационных технологий в сфере образования // Труди  66-й Всероссийской конф. РНТОРЭС им. А.С.Попова(Москва, 11-12 мая 2011 г.). – С. 157–160. (0,2 д.а.)  
 • Интерактивно-графическое моделирование элементов многомерной коммутационной структуры. // Современные информационные и электронные технологи : труды ХІІ Международной научно-практической конференции (Одеса, 23-27 мая 2011 г.). – С. 135. (0,1 д.а.) (У співавторстві з С.А. Березовським).
 • «Інформаційна освіта» і «медіаосвіта»: грані понять // Философско-теоретические и практико-ориентированные аспекты опережающего образования для устойчивого развития: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 22-24 листопада 2012 р.) – С. 150–153 (0,2 д.а.). (У співавторстві з Д.Зубковою)
 • Наукометричний аналіз для оцінки  ефективності публіцистичної діяльності // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. Матеріалів V Міжнар.наук.-практ.конф.., м. Одеса,13–15 вересн. 2012 р. – С.47-52 (0,2 д.а.). (У співавторстві з М.Бащак, Д. Зубковою)
 • Аналогія–Асоціація–Алгоритм–3Ада  в основі соціокомунікаційних досліджень [Текст] / Т.Ф. Коляда–Березовська, Л. Телегіна // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-15 вересня 2012 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2012.  – С. 52–55 (0,2 д.а.).
 • Вступ до фаху : методичні рекомендації та завдання [для самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність”]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 24 с. (1,1 д.а.)
 • Аналітико-синтетична обробка документів : методичні вказівки та завдання [для самостійної роботи студентів гуманітарного факультету денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020105 – “Документознавство та інформаційна діяльність”]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 30 с. (1,4 д.а.)
 • Аналітико-синтетична обробка документів: методичні вказівки та завдання [для студентів гуманітарного факультету заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020105 – “Документознавство та інформаційна діяльність”]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 24 с. (1,1 д.а.)
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту магістерських робіт [для студентів гуманітарного факультету] / [під заг. ред. В. Г. Спрінсяна]. – Одеса : ОНПУ, 2012. –28 с. (1,3 д.а.) (У співавторстві з Т.Л. Бірюковою).
 • Вступ до фаху :  конспект лекцій [для студентів гуманітарного факультету, що навчаються за напрямом підготовки 6.020105 –  «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 62 с. (3 д.а.)
 • Вступ до фаху : методичні вказівки  та завдання  [для  самостійної роботи студентів гуманітарного факультету заочної  форми навчання  за  напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна»]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 62 с. (3 д.а.)
 • Вступ до фаху : методичні рекомендації  та завдання  [для  самостійної роботи студентів гуманітарного факультету денної  форми навчання за  напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна»]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 14 с. (0,7 д.а.)
 • Теорія та практика референтської роботи : методичні рекомендації та контрольні завдання  [для студентів  заочної  форми навчання за  спеціальністю 7.020105 –  «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 24 с. (1,1 д.а.)
 • Теорія та практика референтської роботи : методичні вказівки  та завдання  [для  самостійної роботи студентів гуманітарного факультету денної форми навчання  за спеціальністю 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 20 с. (1 д.а.)
 • Аналітико-синтетична обробка документів : методичні  рекомендації  та контрольні  завдання  [для  студентів заочної форми навчання  за спеціальністю  7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 20 с. (1 д.а.)
 • Аналітична компетенція спеціаліста з документознавства та інформаційної діяльності // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25-26 квітн. 2013 р.).  – Х. : НАУ ім. М.С. Жуковського «ХАІ», 2013. – С.44–46. (0,15 д.а.)
 • Інфокомунікаційні технології як інтегруючий концепт інноваційної стратегії розвитку сучасної бібліотеки і ВНЗ / Т.Ф. Коляда–Березовська, Ю.. С. Пмельченко, О.І. Драгун // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття, м. Одеса, 12–14 вересн. 2013 р. – С.34-38 (0,2 д.а.) (У співавторстві з Ю.С. Омельченко, О.І. Драгун).
 • Блог-інформування: аналітичний аспект // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-14 вересня 2013 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2013. – С.120–123 (0,2 д.а.) (У співавторстві з Т.С. Зінченко).
 • Аналитическая компетенция документоведа: фоносемантический анализ текстов // Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-14 вересня 2013 року) / [під заг. ред. В.Г.Спрінсяна]. – Одеса : Симэкс-Принт, 2013. – С.171–174 (0,2 д.а.) (У співавторстві з А.В.Логвіною).
 • Аналітико-синтетична обробка документів : навч. посібник [для студентів гуманітарного факультету напряму підготовки 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність»]. – Одеса : ОНПУ, 2014. – 94 с. (4,4 д.а.)
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса : ОНПУ, 2014. – 29 с. (1,4 д.а.) (МВ05464 від 07.04.2012). (У співавторстві з Т. Л. Бірюковою, Ю. А. Грушевською, Т. Ф. Колядою-Березовською, Т. А. Луговою, В. Г. Спрінсяном, Л. Є. Ященко).
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «спеціаліст» за фахом 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса : ОНПУ, 2014. – 32 с. (1,5 д.а.) (МВ05465 від 07.04.2012). (У співавторстві з Т. Л. Бірюковою, Ю. А. Грушевською, Т. Ф. Колядою-Березовською, Т. А. Луговою, В. Г. Спрінсяном, Л. Є. Ященко).
 • Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса : ОНПУ, 2014. – 42 с. (2 д.а.) (МВ05466 від 07.04.2012). (У співавторстві з Т. Л. Бірюковою, Ю. А. Грушевською, Т. Ф. Колядою-Березовською, Т. А. Луговою, В. Г. Спрінсяном, Л. Є. Ященко).

повернутися

Субота, 04.04.2020, 15:09
Приветствую Вас Гість

Центр досліджень

ЦДСК

Вхід до сайту

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 24

Друзі сайту

 • Офіційний блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системі
 • Інструкція для uCoz
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0